Er dreigt de komende jaren een groot tekort aan bekwame vaklieden te ontstaan. Niet alleen kwantitatief, zeker ook kwalitatief. Dit blijkt uit het onderzoek "Koers-MBO. Vakmanschap onder druk" dat MKB-Nederland woensdag presenteerde.

In een groot aantal mkb-sectoren stroomt de komende vijf tot tien jaar een contigent aan werknemers van 55plus en ouder uit. Dit betekent niet alleen een uitstroom van arbeidskrachten, maar ook verlies van kennis en ervaring. Tegelijkertijd komen er te weinig jongeren met voldoende opleiding van school om het tekort op te vangen. Het werk wordt steeds kennisintensiever, de vraag naar mbo, hbo- en zelfs wo-leerlingen in het mkb stijgt.

Zelfs als de economie niet meer groeit zal er jaarlijks een tekort van 15 duizend werknemers zijn, zo heeft MKB-Nederland becijferd. Bij een groei van 1 procent zijn dat er al 64 duizend en bij 2 procent groei meer dan 90 duizend. Het is dus zaak om actie te ondernemen, op verschillende fronten. Als er niets verandert, zullen werkgevers noodgedwongen arbeidskrachten uit het buitenland (Oost-Europa) halen.

Zo moet het voortijdig uitval op het vmbo krachtiger worden bestreden en moet de doorstroom van mbo naar hbo worden gestimuleerd. Regionale opleidingencentra en particuliere opleidingen hebben voorts een belangrijke rol bij de opscholing van werkenden. Ook branches, middels hun O&O-fondsen, hebben hier een taak.
MKB-Nederland wil voorts dat het kabinet de fiscale faciliteit voor duale trajecten ook openstelt voor stageplekken. Dit stimuleert ondernemers tijd en ruimte in het bedrijf vrij te maken voor een leerling.

bron:MKB