Barneveld De Barneveldse bedrijven De Klussenier en dBa Advies hebben de handen ineengeslagen en bieden de 225 Klusseniers in Nederland een up-to-date pakket bedrijfsverzekeringen.
Het KlusHuis Nederland BV neemt als franchisegever de zorgplicht voor haar inmiddels meer dan 225 Klusseniers heel serieus. Het is geen geheim dat het beroep van deze zelfstandige ondernemers in de klussenbranche meer bedrijfsrisico´s met zich meebrengt dan een freelancer met een zittend beroep. Dat vertaalt zich logischerwijze in de verzekeringspremie. Drie jaar geleden was ook bij De Klussenier de landelijke trend zichtbaar dat slechts 3 van de 10 zelfstandige ondernemers een ArbeidsOngeschiktheidsVerzekering (AOV) afsloot omdat de premie te hoog en vaak onbetaalbaar was. Door gerichte acties heeft 80% van De Klusseniers inmiddels een dergelijke AOV, wat een ongekend hoog percentage is. Onlangs is een volgende stap gemaakt en partner dBa Advies kan deze noeste verbouwers een compleet pakket bedrijfs- en privà©verzekeringen aanbieden.
Joost van der Pol, algemeen directeur van De Klussenier: ´We kunnen als franchisegever onze Klusseniers niets opleggen maar vinden dat ze wel degelijk een sociale verplichting hebben naar hun familie om in ieder geval goed verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Het zal je maar gebeuren dat je bron van inkomsten tijdelijk of misschien wel permanent wegvalt. Dan zit zo´n gezin meteen aan de grond en rest vaak niets anders dan de gang naar het loket van de bijstand. De hoge premie was een probleem en dat hebben we opgelost door een collectieve AOV af te sluiten bij de grootste Nederlandse verzekeraar in dit soort polissen. Dat is het voordeel van De Kracht van Samen.´
Nu het merendeel van de Klusseniers voorzien is van een AOV, is als vervolgstap een samenwerkingsovereenkomst gesloten met dBa Advies. Roel de Jong, directeur van het puur Barnevelds bedrijf met een lange historie in verzekeren daarover: ´We kwamen met elkaar in contact op het moment dat Het KlusHuis aangaf de dienstverlening verder te willen professionaliseren. Ze willen dat bewust niet verder zelf opzetten omdat ze dan op een terrein komen waar hun expertise niet ligt. Dat werd prachtig verwoord door Joost van der Pol dat ze niet gewend zijn een te grote broek aan te trekken. De opdracht gaat dus verder dan het alleen afsluiten van een AOV. Na oriënterende gesprekken met Klusseniers om hun behoefte te peilen, is een KlusseniersVerzekeringsPakket geformeerd met daarin de verzekeringen die noodzakelijk zijn om de risico´s van het ondernemen verantwoord te beperken. De Klussenier heeft een ´stroop de mouwen op´ mentaliteit en dat vinden ze in het pakket terug. Geen tierelantijntjes die de premie omhoog jagen maar een pakket waarmee hij zijn familie kan geruststellen. Behalve de AOV maken ook een bedrijfsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering onderdeel uit van het pakket. En gereedschap is ook meeverzekerd.´
Elke startende Klussenier krijgt klassikaal een 5 daagse training ondernemerschap, verdeeld over meerdere weken. Tijdens de tweede trainingsdag vertelt dBa tijdens een speciale sessie de kersverse ondernemers wat de mogelijkheden zijn. De trainingsdagen daarna wordt de starter tijdens een persoonlijk onderhoud geadviseerd welke verzekering hem op het lijf geschreven is.
Joost van der Pol: ´We vinden het erg prettig dat we een Barnevelds bedrijf als partner kunnen inschakelen. Na een gedegen onderzoek bleek dat dBa de expertise heeft om onze Klusseniers maatwerk te bieden. Wij vinden dat verzekeren onderdeel van een succesvolle start is waarvoor we als franchisegever onze verantwoordelijkheid nemen. Uit onderzoek blijkt dat in deze branche na drie jaar 40% van de gestarte ondernemers niet meer actief is. Bij ons bedraagt het uitvalpercentage slechts 4%. En die 4% bestaat dan vaak uit jongens die het lichamelijk niet kunnen bolwerken. Zelfs voor dat kleine percentage sluiten we onze ogen niet.

Meer informatie:
Roel de Jong, dBa Advies, Amersfoortsestraat 25, 3771 CE Barneveld, tel. +31 342 40 41 80, www.dba-advies.nl
Wilger van de Beek, Het KlusHuis Nederland BV, Veemweg 17-19, +31 0342 84 97 97 www.klussenier.nl

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular