De officiële opening van Vakwerk Houten vond plaats in mei 2007. Maar binnenkort zal een nieuwe mijlpaal bereikt worden. Met de invoering van het Vakwerk Houten Intranet komen vraag, aanbod en informatieoverdracht tezamen. De zorg voor het Intranet lag geheel in handen van Techxx en de verwachtingen zijn hooggespannen.

“Het Intranet van Vakwerk Houten is een samenwerkingsproject van de gemeente Houten en het ROC Midden Nederland. Het betreft een unieke samenwerking, waarbij de werkgevers in Houten en directe omgeving intensief worden betrokken. Het doel van dit project is om burgers met een uitkering, door eventuele scholing en een intensieve begeleiding, naar de arbeidsmarkt toe te leiden. De inzet van ICT is hierbij onmisbaar”, zegt Karin Brookhuis, Projectmanager van Vakwerk Houten.
 
Informatie en communicatie
Vakwerk Houten heeft gekozen voor ICT- ondersteuning in de vorm van een Intranet. Communicatie speelt hierbij een belangrijke rol. “Wij hebben ons met het Intranet gericht op vier doelgroepen. De deelnemers staan centraal, de werkgevers spelen in op het aanbod en de medewerkers van Vakwerk Houten begeleiden het proces. Daarnaast gebruiken we het Intranet ook om andere gemeentelijke instellingen, waar we mee samenwerken, informatie te verschaffen over de ontwikkelingen omtrent het project”, zegt Karin Brookhuis.
 
Meerwaarde voor alle partijen
“Ook willen we de gebruikers stimuleren om proactief te werk te gaan. In de toekomst zal iedere deelnemer beschikken over een portfolio op het Intranet. Wanneer een werkgever dit portfolio opent verschijnt er direct een overzicht van de relevante werkervaring. Op deze manier kan een werkgever ervoor kiezen om een deelnemer van Vakwerk Houten uit te nodigen voor een sollicitatie”, zegt Karin Brookhuis. “Vraag en aanbod komen op één plek samen. En dat biedt een meerwaarde voor beide partijen.”
 
Het realiseren van groei
“Het is een grote uitdaging om daadwerkelijk met het Intranet aan de slag te gaan. Techxx heeft een instrument ontwikkeld dat ons veel kan bieden. We kunnen niet wachten om die groei op te pakken en het effect hiervan te ervaren”, aldus Karin Brookhuis.