Hilversum - De val van de Berlijnse Muur is volgens de Nederlanders de
belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van de laatste 25 jaar. Dat blijkt
uit een onderzoek van Maurice de Hond ter gelegenheid van het 25-jarig
bestaan van Teletekst. De resultaten zijn opgenomen in het jubileumboek
'25 jaar in 101 verhalen', waarin 101 Nederlanders vertellen over
nieuws waarbij ze de laatste 25 jaar betrokken zijn geweest. 

 
In de lijst van belangrijkste nieuwsgebeurtenissen staan de aanslagen
op het World Trade Centre op 2. Derde is de zeebeving in
Azië.     
 
Peil.nl van Maurice de Hond heeft in de maanden december 2004 en
januari 2005 in vier rondes drieduizend mensen gevraagd welke
nieuwsgebeurtenissen uit de jaren 1980-2004 ze de belangrijkste vonden.
Daarbij is uitgegaan van een eerste selectie van 200 gebeurtenissen.
Bij elke volgende ronde kon uit minder gebeurtenissen gekozen
worden.    
 
In de lijst van belangrijkste nieuwsgebeurtenissen staan de aanslagen
op het World Trade Centre op 2. Derde is de zeebeving in
Azië.     
 
Opvallend zijn de relatief lage posities van de moord op Pim Fortuyn
(8) en de moord op Theo van Gogh (11). De Nederlanders zien niet deze
moorden, maar de Bijlmerramp als het belangrijkste binnenlandse nieuws
van de laatste 25 jaar. De Bijlmerramp staat op 5, na de ramp in de
kerncentrale Tsjernobyl.   
 
Van de 30 belangrijkste nieuwsgebeurtenissen, hebben er acht betrekking
op binnenlands nieuws en nul op Haags politiek nieuws. Het eerste
parlementaire nieuws staat op 51, de aanvaarding van de abortuswet door
de Tweede Kamer in 1980. De samensteller van het boek, Dik Verkuil,
noemt het in een begeleidend artikel opmerkelijk dat de breuklijnen in
de Nederlandse politieke en economische geschiedenis weinig indruk
lijken te hebben gemaakt. De vorming van het kabinet-Lubbers (1982),
het saneringsbeleid van dit kabinet en de verrassende
verkiezingsoverwinning van Lubbers komen niet eens in de top 100 voor.
De vorming van Paars staat pas op 87, de moord op Fortuyn op 8, en de
afstraffing van paars door de kiezers en het saneringsbeleid van het
kabinet-Balkenende komen weer niet in de top 100 voor. Van het algemene
economische nieuws zijn alleen de invoering van de euro (op 10) en de
recordwerkloosheid van 1983/84 (op 46) in de top 100
geëindigd.          
 
De als belangrijk ervaren nieuwsgebeurtenissen zijn sterk
geconcentreerd in twee perioden van vier jaar: de jaren 1989-1992 en de
jaren 2001-2004. Van de eerste periode staan negen gebeurtenissen in de
top 30, van de tweede zelfs elf.   
 
De eerste helft van de jaren tachtig lijkt nauwelijks in het
collectieve geheugen te zijn blijven hangen. Volgens Dik Verkuil komt
dit, behalve door de tijdsafstand, doordat die jaren in de ware zin van
het woord voltooid verleden tijd zijn geworden. De gevoelens van angst
en onzekerheid uit de Koude Oorlog zijn nauwelijks nog voorstelbaar, de
uitzichtloze massale jeugdwerkloosheid bestaat al lang niet meer en het
linkse politiek-ideologische denken van toen is op de mestvaalt van de
geschiedenis beland. Toch, zo stelt hij, vertonen juist die jaren
sterke overeenkomsten met de huidige tijd.  

Bron: NOS