De Algemene Inspectiedienst heeft afgelopen week een man uit Friesland
aangehouden op verdenking van het laten produceren en verkopen van een
vals middel tegen wormen bij paarden. De man heeft bekend dat hij een
vitaminepreparaten verkocht als bekende - geregistreerde - wormpasta
voor paarden. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt tegen valsheid in
geschrifte en wegens overtreding van de Diergeneesmiddelenwet.

Uit het onderzoek van de Algemene Inspectiedienst blijkt dat de man
15.000 spuiten gevuld heeft met vitaminepreparaat en deze onder de
bekende namen Noromectin en Strongid-P verkocht. Het vitaminepreparaat
is niet schadelijk voor paarden maar levert ook niet de gewenste
werking tegen wormen op waardoor bij langdurig gebruik de gezondheid
van de paarden geschaad zou kunnen worden.

De spuiten werden vanaf oktober verhandeld. Bij de verdachte werden
1.900 spuiten in beslag genomen. Inmiddels is duidelijk dat 5.000
spuiten zijn verkocht naar België. De Belgische autoriteiten hebben
inmiddels 1.700 spuiten in beslag genomen. In Nederland zijn 8.000
spuiten afgeleverd aan een man in Friesland. Bij hem en andere
tussenhandelaren zijn 3.000 spuiten in beslag genomen. De AID heeft hem
opgedragen een recall van de reeds verkochte spuiten in gang te zetten.
Ook tegen hem en andere tussenhandelaren wordt proces-verbaal
opgemaakt. Het onderzoek is nog in gang.

Bron: Algemene Inspectiedienst (AID)