Onderzoek Websense: 91procent van de Europese bedrijven denkt goed beveiligd te zijn, maar slechts 30 procent is dat werkelijk

Hillegom - 16 maart 2005 - 91 procent van de Europese IT-managers denkt
dat de netwerkbeveiliging van hun bedrijf in orde is. Uit het 'Stress
of Security'-onderzoek van Websense blijkt echter dat slechts 30
procent daadwerkelijk beschermd is tegen de risico's die het internet
met zich meebrengt. Voorbeelden van zulke risico's voor
bedrijfsnetwerken zijn phishing-aanvallen, spyware, hacking-tools en de
bedreigingen van Instant Messaging (IM) en peer-to-peer-applicaties
(P2P). Het gebrek aan afdoende beveiliging tegen veelvoorkomende
webgebaseerde aanvallen geeft 60 procent van de ondervraagde managers
dus een vals gevoel van veiligheid.

Aan het onderzoek werkten 500 IT-managers mee van bedrijven met meer
dan 250 werknemers in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland,
Frankrijk en Italië. Het onderzoek is uitgevoerd door Dynamic Markets
in opdracht van Websense. In totaal hebben 100 Nederlandse IT-managers
meegedaan aan dit onderzoek. Het onderzoeksrapport en een uittreksel
van de Nederlandse gegevens zijn opvraagbaar bij Paul Maris of Joffrey
Vermeule van Lammers van Toorenburg Benelux PR: 030 - 65 65 070 of
[email protected]

Bedrijven zien veel webgebaseerde bedreigingen over het hoofd. Van de
respondenten is 58 procent beschermd tegen minder dan drie van de zeven
webgebaseerde bedreigingen die het onderzoek vermeldt. Maar liefst 26
procent is slechts tegen à©à©n bedreiging beschermd:

  • 60 procent van de respondenten heeft geen maatregelen genomen om interne hackers te traceren;
  • 62 procent is niet in staat phishing-aanvallen af te weren;
  • 56 procent laat P2P-applicaties toe op het netwerk;
  • 35 procent kan niet voorkomen dat spyware vertrouwelijke informatie doorstuurt naar een externe partij.

Van de Europese bedrijven is acht procent kwetsbaar voor alle
internetbedreigingen uit het onderzoek omdat ze alleen een eenvoudige
firewall en antivirusprogramma inzetten. 72 procent van de Europese
IT-managers zegt dat hun baan op het spel staat bij een
beveiligingslek. Zij noemden het internet als grootste bedreiging. De
vermeende beveiliging sluit niet altijd aan op werkelijke situatie.
Slechts drie procent van de respondenten heeft ervaring met interne
hacking-pogingen en 60 procent heeft geen software om dergelijke
aanvallen op te sporen. Zij kunnen dus bedreigd worden zonder het te
weten. Volgens 71 procent vormen laptops die van buiten het kantoor
verbinding maken met het netwerk de grootste bedreiging. Slechts 21
procent van de bedrijven zorgt voor extra beveiliging van laptops.

"Antivirussoftware en firewalls vormen geen betrouwbaar vangnet", zegt
Geoff Haggart, Vice President van Websense in Europa. "Door de toename
van het persoonlijke en zakelijke internetgebruik duiken elke week weer
nieuwe bedreigingen op. Door werknemers hiertegen te wapenen,
beschermen bedrijven ook zichzelf."

Bron: Websense