De afgelopen week is bij de politie Heiloo
een melding binnen gekomen over schoorsteenvegers die een te hoge
rekening indienden. Omdat het niet ondenkbeeldig is dat men ook
elders in de regio actief is, wordt u geadviseerd om het vegen van
uw schoorsteen door een bonafide bedrijf te laten doen.

Advies:

Georganiseerde en bonafide
schoorsteenvegerbedrijven zijn vaak aangesloten bij een
brancheorganisatie zoals de ASPB (Algemeen Schoorsteenveeg Patroon
Bond). Vraag naar het inschrijfformulier en maak van te voren een
duidelijke schriftelijke prijsafspraak over het vegen van de
schoorsteen en eventuele bijkomende kosten. Ga bij twijfel niet in
zee met dit soort bedrijven.

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular