De rechtbank 's-Gravenhage heeft vrijdag de Nederlander Van A. wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar. De rechtbank sprak Van A. vrij van medeplichtigheid tot genocide. Van A. leverde in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan Irak chemicaliën die gebruikt werden voor de productie van gifgas.

Naar het oordeel van de rechtbank is vast komen te staan dat Van A. bewust en uit louter winstbejag een essentiële bijdrage heeft geleverd aan het chemische wapenprogramma van Irak in de jaren tachtig van de vorige eeuw en dat zijn bijdrage een groot aantal met mosterdgas uitgevoerde aanvallen op weerloze burgers mogelijk heeft gemaakt, althans vergemakkelijkt. Deze aanvallen vormen zeer ernstige oorlogsmisdrijven, aldus de rechtbank.
De rechtbank concludeerde dat Saddam Hussein en anderen zich vanwege de aanvallen met mosterdgas op de Koerdische bevolking in Irak schuldig hebben gemaakt aan genocide. Van A. werd echter vrijgesproken van medeplichtigheid tot genocide. De rechtbank achtte niet bewezen dat Van A. ten tijde van de levering van in de telastlegging vermelde materialen wist dat hij hiermee bijdroeg aan aanvallen die als doel hadden de gehele of gedeeltelijke vernietiging van de Koerdische bevolking in Irak.

Het feit dat de medeplichtigheid tot genocide niet is bewezenverklaard, brengt volgens de rechtbank niet met zich dat met een lagere straf dan de geëiste 15 jaar zou moeten worden volstaan. Er bestaat immers wat ernst betreft geen rangorde tussen oorlogsmisdrijven en genocide, aldus de rechtbank. Dit wordt onder meer tot uitdrukking gebracht doordat voor beide misdrijven een levenslange gevangenisstraf kan worden opgelegd en voor medeplichtigheid maximaal 15 jaar.

Bron: Rechtbank 's-Gravenhage

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular