Voor de verdere ontwikkeling van Suriname zijn buitenlandse
investeringen nodig. Tijdens een 3-daags bezoek aan Suriname is
minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking met haar Surinaamse
collega Raghoebarsing van Planning en Ontwikkelingssamenwerking
overeengekomen dat Nederland twee stimuleringsregelingen voor
investeringen door bedrijven (ORET/Miliev en PSOM) vanaf heden ook
inzet voor Suriname. Dit kan bijdragen aan de noodzakelijke versterking
van de private sector in Suriname. Met deze afspraak zetten Nederland
en Suriname ook een belangrijke stap op weg naar een nieuwe, meer
zakelijke relatie. Een relatie waarin economische en culturele
samenwerking, natuur en milieubehoud en modernisering van de overheid
centraal staan. De bestaande ontwikkelshulp wordt in 5 jaar afgebouwd.

Van Ardenne:'Meer bedrijvigheid betekent meer banen. Die zijn in
Suriname hard nodig om de jonge Surinamers een toekomstperspectief te
geven. Dat ze in hun eigen land een goedbelegde boterham kunnen
verdienen.' Suriname en Nederland zien in het kader van het Programma
Samenwerking Opkomende Markten (PSOM) vooral kansen voor investeringen
in de landbouw en visserij, de mijnbouw, de bosbouw, het transport en
het toerisme. 'Suriname is in potentie een rijk land. Er is goud, er is
prachtige natuur en een aantrekkelijk klimaat. Alle reden om
Nederlandse ondernemers te ondersteunen om hun kansen in Suriname te
pakken en daar te gaan investeren'', aldus Van Ardenne.

De interesse voor de stimuleringsregeling voor bedrijven (PSOM), die
geldt voor 42 landen wereldwijd, is de afgelopen jaren enorm gegroeid.
Het bedrag dat hier jaarlijks mee is gemoeid is in korte tijd
verviervoudigd tot nu jaarlijks 51 miljoen euro. De gemiddelde bijdrage
van de Nederlandse overheid per project is ongeveer 500.000 euro.
Een investeringsproject in het kader van PSOM moet bijdragen aan de
armoedebestrijding in het betrokken land. Dat wil zeggen: meer banen,
veelvuldige inzet van de lokale ondernemers, aandacht voor de
achtergestelde gebieden en een aanzienlijk groep belanghebbenden heeft
er voordeel bij. Ook wordt gelet op de duurzaamheid van de
investeringen.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular