Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking is blij dat de ministers van Financiën van de G8, de groep van de zeven rijkste geïndustrialiseerde landen en Rusland, een akkoord hebben bereikt over kwijtschelding van de schulden van de armste landen ter wereld. Ook is ze erg te spreken over het feit dat naast schuldkwijtschelding door de G8 ook het belang van handel wordt erkend. Van Ardenne: 'Dat is een mooie opsteker op weg naar de VN-top in september waar over armoedebestrijding zal worden gepraat: naast schuldkwijtschelding à³à³k handelsbelemmeringen wegnemen. Laten we arme landen een hengel geven en niet alleen een vis: ze moeten in staat worden gesteld zelf hun geld te verdienen.'

De details van het plan van de G8 moeten nog bestudeerd worden, maar wel is duidelijk dat het arme landen extra geld oplevert voor het halen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen, zoals halvering van de armoede in 2015 en bestrijding van dodelijke ziektes als HIV/Aids.

Voor Van Ardenne is het niet genoeg dat alleen de G8 achter de plannen staat. 'De G8 is nu over de streep, andere landen zouden zich achter de voorstellen moeten scharen. Vooral de landen die nog niet voldoen aan de internationale afspraken om 0.7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden.'

Nederland is een voorstander van meer schuldverlichting voor de armste landen, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Belangrijk is dat de landen in kwestie een gezond begrotingsbeleid voeren, en discipline tonen in het aangaan van nieuwe schulden, in lijn met het nieuwe schuldhoudbaarheidsraamwerk van IMF en Wereldbank. Ook stelt Nederland als voorwaarde dat rijke landen serieus werk maken van het vergroten van de toegang van arme landen tot westerse markten.

bron:BZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular