Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne stelt 25
miljoen extra beschikbaar voor noodhulp aan Azië. Ze stort 5 miljoen
Euro op giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de zeebeving en zal
20 miljoen beschikbaar stellen aan de Verenigde Naties. Zondag kwam al
2 miljoen beschikbaar voor hulp via het Rode Kruis, waarmee het totale
bedrag aan noodhulp vanuit Nederland voorlopig op 27 miljoen Euro komt.
In haar hoedanigheid als EU-voorzitter roept Van Ardenne de andere
lidstaten op om ook flink in de buidel te tasten. 'Er is nog heel veel
geld nodig'. 

 
'Je wilt alles uit de kast trekken voor mensen die door deze ramp
getroffen zijn', aldus de minister. 'Eerst moeten mensen gered worden,
daarna moet je noodhulp bieden aan overlevenden: eten, drinken,
onderdak, gezondheidszorg, dat soort zaken. Je kunt rampen als deze
natuurlijk niet voorspellen, maar er is wel een wereldwijd netwerk met
noodhulpgoederen beschikbaar, zodat alles snel ingevlogen kan worden.
Daar is altijd onmiddellijk geld voor beschikbaar. Voor grote rampen
als deze moet er natuurlijk extra geld komen. Europa heeft meteen 50
miljoen Euro beschikbaar gesteld. Op de langere termijn is nog veel
meer geld nodig voor de wederopbouw van het gebied. Wederopbouw kost
altijd het meeste geld. Volgende week komen de Europese ministers voor
ontwikkelingssamenwerking bijeen om daarover te vergaderen'.  
   
Het voorstel van de VVD om geld bestemd  voor Darfur over te
hevelen naar Azië noemt de minister 'een vreemde reactie'. 'Je kunt
hetzelfde geld niet twee keer toezeggen; dat maakt je onbetrouwbaar.
Het gaat hier om hulp aan mensen en niet om partijpolitiek. Voor Azië
moeten elders financiën gezocht worden en dat lukt ook. De Europese
Unie  heeft 50 mln beschikbaar gesteld, Nederland doet er nu 25
mln bovenop. Een ramp is niet afgelopen als de aandacht van de media
verslapt. In Darfur is de situatie ook nog steeds verschrikkelijk.'
 
 
De minister onderstreept het belang van coà¶rdinatie. 'Coà¶rdinatie is
bij rampen als deze van levensbelang. De VN is de aangewezen instantie
om de hulp wereldwijd te coà¶rdineren. Rampencoà¶rdinatoren van de
verschillende landen hebben toegang tot een systeem waarop te zien is
wie wat doet. Natuurlijk hebben wij als EU-voorzitter een belangrijke
rol bij de coà¶rdinatie binnen de EU en stemmen ook weer af met de VN.
Wat me aantrekt in giro 555 is dat de samenwerkende hulporganisaties zo
de fondsen binnen Nederland kunnen coà¶rdineren. De solidariteit van de
Nederlanders met de mensen in het getroffen gebied is hartverwarmend;
wat mensen die getroffenen willen helpen het best kunnen doen is geld
storten op giro 555.'  
 
De VN heeft vijf teams naar het gebied gestuurd om de noden te
inventariseren. Morgen komt deze organisatie naar verwachting met een
eerste formele verzoek om fondsen. 'Maar de eerste rapportes zijn nu
binnen en we hebben een voorlopig beeld van wat er gevraagd gaat
worden. Voor ons is het van belang dat er een hulpvraag ligt. Een
aantal landen in de regio zijn goed in staat om de eerste klap op te
vangen en hebben soms slechts een heel specifieke behoefte. Er moet
goed gekeken worden waar wat nodig is'  

Bron: Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken