De rechten van vrouwen om zelf keuzes te kunnen maken wanneer, hoe vaak en met welke tussenpozen zij kinderen willen krijgen, zijn niet verankerd in de Millennium Ontwikkelingsdoelen. En daarmee blijven vrouwen wereldwijd op achterstand. Minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking vindt dat regeringsleiders in september tijdens de VN-top in New York, waar de tussentijdse balans van de Millennium Ontwikkelingsdoelen wordt opgemaakt, alsnog af moeten spreken dat in 2015 iedereen toegang moet hebben tot voorbehoedmiddelen en moeder- en kindzorg.

Alleen dan is het mogelijk om de Millennium Ontwikkelingsdoelen op het gebied van moeder- en kindersterfte, gender-gelijkheid en de strijd tegen HIV/Aids nog in 2015 te halen, verklaart Van Ardenne in haar openingsspeech voor de internationale ABCDE-conferentie voor ontwikkelingseconomen vandaag en morgen in Amsterdam. Alleen wanneer vrouwen zelf mogen beslissen over het krijgen van kinderen, kan de armoede wereldwijd effectief worden bestreden.

Erkenning van seksuele rechten en toegang tot gezondheidszorg rond zwangerschap en bevalling is belangrijk, want het leidt tot minder armoede. Als vrouwen zelf mogen beslissen over het krijgen van kinderen dan blijkt in de praktijk dat zij voor kleinere gezinnen kiezen. Vrouwen komen daardoor ook economisch sterker te staan. Daardoor sterven er minder moeders en kinderen. Iedere minuut sterft een vrouw in een ontwikkelingsland als gevolg van complicaties bij de zwangerschap of bevalling. Miljoenen kinderen groeien hierdoor op zonder hun moeder. Inmiddels weten we uit de praktijk dat het mes aan twee kanten snijdt. Voorlichting, de beschikbaarheid van voorbehoedmiddelen en goede gezondheidszorg rond het krijgen van kinderen leiden ook tot een daling van het aantal aids-slachtoffers.

Tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap hebben de 25 Europese lidstaten zich unaniem geschaard achter de doelstelling om seksuele voorlichting, voorbehoedmiddelen en moeder- en kindzorg wereldwijd voor iedereen beschikbaar te krijgen voor 2015.

De Europese Unie heeft ook uitgesproken dat het realiseren van deze doelstelling nodig is om de eerder overeengekomen Millennium Ontwikkelingsdoelen, zoals het terugdringen van de moeder- en kindsterfte, in 2015 te halen. Nederland zal samen met de Europese Unie tijdens de VN-top in New York alles in het werk stellen om deze fout in de Millennium Ontwikkelingsdoelen te herstellen.

Tien jaar geleden al is door de internationale gemeenschap tijdens de grote VN-bevolkingsconferentie in Cairo het belang van toegang voor iedereen tot gezinsplanning en moeder- en kindzorg erkend. De uitvoering van het Cairo-programma laat echter nog zeer te wensen over. Conservatieve krachten in de wereld zoals in de Verenigde Staten, het Vaticaan en conservatieve - meestal islamitische - ontwikkelingslanden willen tot nog toe internationale afspraken niet uitvoeren. Zij verzetten zich tegen seksuele voorlichting aan jongeren en tegen de beschikbaarstelling van voorbehoedmiddelen.

bron:BuZa