Staatssecretaris Medy van der Laan van Cultuur en Media zal de
definitieve contracten over de uitzendrechten van de eredivisie door
het Commissariaat voor de Media laten toetsen.
Op verzoek van Van der Laan heeft het Commissariaat zich vorige week al
uitgesproken over de tender waarop belangstellenden voor de
voetbalrechten kunnen inschrijven. Het Commissariaat kwam tot de
voorlopige conclusie dat de tender mogelijk strijdig is met de
journalistieke onafhankelijkheid die de Mediawet vereist en met de
reclameregels. Omdat de tender slechts een onderhandelingskader vormt,
sprak het Commissariaat geen definitief oordeel uit. Pas na uitzending
van een programma kan worden beoordeeld of de mediawet is overtreden.
Van der Laan onderschrijft het voorlopige oordeel van het Commissariaat
maar acht journalistieke onafhankelijkheid zo belangrijk dat zij nu al
aangeeft ook de definitieve voetbalcontracten aan de Mediawet te zullen
toetsen.

De Mediawet (artikelen 48 en 71^e) biedt garanties voor de
journalistieke vrijheid van zowel de publieke als de commerciële
omroep. Hierin is vastgelegd dat elke omroep zelf de vorm en inhoud van
zijn programmas bepaalt en daarvoor verantwoordelijk is. Het
Commissariaat waarschuwt daarom voor contracten die eisen stellen aan
inhoud, vorm en tijdstip van uitzending. Het Commissariaat heeft de
omroepen erop gewezen dat zij er zelf voor moeten zorgen dat zij geen
voorwaarden van de Eredivisie CV accepteren die strijdig zijn met de
mediawet. Van der Laan gaat ervan uit dat de omroepen hiermee rekening
houden bij het onderhandelingsproces.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap