Staatssecretaris Van Geel(CDA) heeft
maandag in Luxemburg geweigerd in te stemmen met een Europees
voorstel om de luchtkwaliteit aan te pakken. Volgens de bewindsman
heeft het voorstel geen zin zonder Europees beleid om
luchtvervuiling aan de bron aan te pakken, bijvoorbeeld door
roetfilters eerder te verplichten "We gaan niet dezelfde fout maken
als in 1990", aldus Van Geel.

In 1990 zijn de huidige normen voor
luchtkwaliteit afgesproken. Nederland stemde destijds onder
voorbehoud in met de Europese normen. Wel eiste Nederland een
stevig bronbeleid, met maatregelen om luchtvervuiling aan de bron
aan te pakken. "In de tussentijd is te weinig gedaan aan bronbeleid
met als gevolg dat geen enkele Europese lidstaat aan de normen voor
fijn stof voldoet", aldus Van Geel. "Die fout maken we niet
opnieuw. We willen ons niet laten vastleggen op verplichte normen
die we zonder een stevig Europees bronbeleid onmogelijk kunnen
halen."

Het Europese voorstel wordt in de komende
maanden behandeld in het Europees Parlement. Het gaat vooral over
de kleinste stofdeeltjes, die zeer schadelijk zijn voor de
gezondheid. Volgens het voorstel mag in 2015 op z'n hoogst nog
slechts 25 microgram stofdeeltjes in een kubieke meter lucht
voorkomen. Die norm is verplicht. Nederland had graag drie jaar
extra de tijd gehad om de norm te halen.

"We zijn overtuigd van de gevolgen van
slechte lucht voor mensen'', aldus Van Geel. Volgens hem zetten
vooral bronmaatregelen zoden aan de dijk. Daarvoor krijgt hij te
weinig ruimte van Brussel. In mei verwierp de Europese Commissie
nog een verzoek van Van Geel om roetfilters eerder verplicht te
stellen. De uitlaatgassen van moderne dieselauto's bevatten
zevenmaal meer roet (fijn stof) dan auto's op benzine. Volgens de
Europese Commissie verstoort dit de interne Europese markt, omdat
dieselauto's zonder filter dan geen toegang hebben tot de
Nederlandse markt. Voor het kabinet weegt de gezondheid in dit
geval zwaarder dan het belang van de interne markt. Bovendien
kunnen de normen bedrijven stimuleren roetfilters te
ontwikkelen.

Hotspots

De voorgestelde norm heeft geen gevolgen
voor de huidige normen voor luchtkwaliteit. Aan die normen voldoet
Nederland dankzij het kabinetsbeleid in grote lijnen. Er is nog
slechts een klein aantal plekken (hotspots), vooral in de Randstad,
waar die normen niet worden gehaald.

bron:VROM