De aanpak van de regeldruk moet meer op de praktijk van het ondernemen gericht zijn. Dat zei staatssecretaris Van Gennip bij de overhandiging van de bundel Te druk met regels door prof. Leo Stevens, voorzitter van het onafhankelijke Ondernemersklankbord Regeldruk.

Van Gennip heeft deze Commissie Stevens met collega Zalm ingesteld en als belangrijkste opdracht gegeven om gevraagd en ongevraagd aanbevelingen te doen om regeldruk aan te pakken, die door de ondernemers als meest hinderlijk wordt ervaren.

Staatssecretaris Van Gennip toonde zich verheugd over de activiteiten van de Commissie Stevens, die moet fungeren als waardemeter bij de ondernemers van de activiteiten van het kabinet op het gebied van regeldruk. Kern van de activiteiten van de Commissie Stevens in de komende jaren is het organiseren van ondernemersdebatten in 4 sectoren. Het eerste debat op 8 juni zal gaan over hinderlijke regels in de financieel-economische dienstverlening.

Algemene invoeringsdag
Van Gennip hoopt hierbij op praktische resultaten en aanbevelingen die aansluiten bij de beleving van de ondernemer. Zo spreekt de gedachte haar aan om naar Brits voorbeeld een common commencement day in te voeren. Dat houdt in dat nieuwe regels op bepaalde beleidsterreinen tegelijk op à©à©n specifieke dag in het jaar ingaan. Dit creëert duidelijkheid voor ondernemers en voorkomt ergernissen en onnodige investeringen. In Nederland zou zoiets een algemene invoeringsdag kunnen heten.

bron:EZ