Om jonge mensen kennis te laten maken met ondernemerschap, is het belangrijk om mensen voor de klas te halen die daarover verhalen kunnen vertellen. En wie kunnen dit beter dan de ondernemers zelf?  Dat is de insteek van de roadshow Ondernemer voor de klas van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) die op 26 mei 2005 plaatsvindt.

Het doel is om zoveel mogelijk ondernemers die dag voor de klas te krijgen om hun verhaal te vertellen. Verspreid over het hele land doen ongeveer 250 ondernemers en 40 onderwijsinstellingen van primair tot en met universitair onderwijs mee aan het initiatief,. De staatssecretarissen Karien van Gennip (Economische Zaken) en Marc Rutte (Onderwijs) geven die dag om 13.00 uur de aftrap voor het initiatief op het ROC Flevoland, in Almere Buiten. 
 
In vergelijking tot de ons omringende landen blijken Nederlandse jongeren er in het algemeen weinig voor te voelen om een eigen bedrijf te beginnen. Daarom trekken de beide bewindspersonen samen op om jongeren voor het ondernemerschap te enthousiasmeren. Van Gennip en Rutte zullen samen met de topondernemers Duncan Stutterheim van ID&T en Victor Muller van Spyker Cars uur een gastles verzorgen op ROC Flevoland. Zij worden geïnterviewd over hun beleid m.b.t. ondernemerschap en het programma wordt afgesloten met de introductie van het keurmerk Leren ondernemen, een keurmerk voor school en ondernemer dat als doel heeft kwalitatieve aandacht aan ondernemerschap in het onderwijs te bevorderen.  
 
bron:EZ