Vier winkelgebieden en acht
bedrijventerreinen krijgen een subsidie uit de regeling Aanpak
Urgente Bedrijvenlocaties van het ministerie van Economische Zaken.
Winkelcentra in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en Spijkenisse en
bedrijventerreinen in Heerenveen, Maastricht, Wierden, Eindhoven,
Zutphen, Oosterhout, Nuth en Rotterdam zijn geselecteerd bij de
derde tender van deze regeling.

Met de subsidies is een bedrag van 2
miljoen euro gemoeid. De subsidie bedraagt een derde van de
subsidiabele kosten met een maximum van 225.000 euro. Een gebrek
aan veiligheid kan het ondernemen belemmeren. Als je daar niet
krachtig tegen optreedt, verergert de situatie,zegt
staatssecretaris Van Gennip. Met deze subsidies willen we bedrijven
en gemeenten helpen bij een creatieve aanpak van de problemen.

Winkelcentra kampen vaak met combinaties
van diefstal, geweldsmisdrijven, inbraken,

overlast en vernielingen, vaak veroorzaakt
door een betrekkelijk kleine groep

hangjongeren of drugsverslaafden. In deze
projecten wordt dat aangepakt met bijvoorbeeld extra toezicht,
cameras, verlichting, preventieve maatregelen in en aan de objecten
en/of aanpassingen van openbare ruimten soms aangevuld met
opleiding en training. Bij bedrijventerreinen zijn inbraken en
diefstallen in en uit gebouwen en in en uit autos en vrachtwagens
het probleem. Soms worden personeel en klanten van de bedrijven het
slachtoffer van geweldsmisdrijven en diefstallen. De projecten
richten zich hier vooral op toezicht (waaronder cameras) en op
beperking/beheersing van de toegang en in/uitgangen (hekken,
slagbomen etc).

Ook organisatorische maatregelen en
communicatie maken vaak onderdeel uit van het plan. De gebieden
zijn op advies van een commissie van experts geselecteerd uit 20
ingediende aanvragen. Deze experts spreken hun verontrusting uit
over de aard en de omvang van de criminaliteit. Een aantal locaties
is al ver in de neerwaartse spiraal van verpaupering en
verloedering. In nogal wat situaties is het niet vijf voor twaalf
maar twee voor twaalf,menen zij.

De gehonoreerde projecten en de
subsidiebedragen:

Amsterdam: stadsdeel Oost/Watergraafsmeer,
winkelgebied Krugerplein met 12 bedrijven.

Eindhoven: bedrijventerrein Rapenland in
het stadsdeel Woensel-Zuid met 60 bedrijven.

Eindhoven: werk- en winkelcentrum
Woensel-West met 30 bedrijven.

Heerenveen: bedrijventerrein
Heerenveen-Noord bestaat uit: Businesspark Friesland,

Businesspark Friesland-West, Businesspark
Nijehakse, Bedrijventerrein Kanaal en

bedrijventerrein Haskerveen. Circa 200
bedrijven.

Maastricht: bedrijventerreinen
Beatrixhaven en Randwijck met 350 bedrijven.

Nuth: bedrijventerrein De Horsel met 98
bedrijven.

Oosterhout: regionaal bedrijventerrein
Weststad (Weststad I en II) met 90 bedrijven.

Rotterdam: bedrijventerrein Spaanse Polder
met circa 700 bedrijven.

Spijkenisse: winkelcentrum Akkershof met
circa 40 winkels.

Utrecht: winkelgebied
Amsterdamsestraatweg. Circa 250 winkels aansluitend op de oude

binnenstad.

Wierden: bedrijventerrein De Vonder in
Enter met 42 bedrijven.

Zutphen: bedrijventerrein De Mars met
circa 200 bedrijven.

Tot en met 2007 kunnen in totaal 50
bedrijventerreinen/winkelgebieden subsidie krijgen als zij een goed
plan indienen. Met de nu gehonoreerde projecten komt het totaal
aantal goedgekeurde voorstellen op 33. De vierde tender zal
binnenkort worden opengesteld en zal 1 juni 2007 sluiten.

De regeling Aanpak Urgente
Bedrijvenlocaties vloeit voort uit het Actieplan Veilig

Ondernemen, een gezamenlijk initiatief van
de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse
Zaken en van VNO-NCW, MKB Nederland en het Verbond van
Verzekeraars. Dat plan moet zorgen dat de criminaliteit gericht
tegen het bedrijfsleven in vier jaar tijd met 20 procent
afneemt.

bron:EZ