Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken vindt dat prijzen exclusief belastingen en toeslagen waarmee in de reisbranche regelmatig wordt geadverteerd, onwenselijk zijn. Ze zijn niet transparant en werken concurrentieverstorend, zo schrijft zij vandaag in antwoord op Kamervragen. 

Inmiddels is er een gesprek geweest over dit onderwerp tussen het ministerie van Economische Zaken en vertegenwoordigers van de ANVR. Van Gennip vindt dat zowel de reis- als de luchtvaartbranche, in samenspraak met de Consumentenbond, binnen afzienbare tijd heldere afspraken moeten maken over het hanteren van zogenoemde inclusief-prijzen. Het opstellen van regels over het hanteren van transparante prijzen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven zelf, vindt Van Gennip. Zelfregulering heeft daarom haar voorkeur. Wanneer echter een zelf opgelegde gedragscode over prijsstelling uitblijft, overweegt zij om door middel van een algemene maatregel van bestuur aanbieders te verbieden exclusief-prijzen te hanteren. 
 
In de nabije toekomst zal tegen misleidende prijzen kunnen worden opgetreden na inwerkingtreding van de EU-richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken. Hierbij zal, aldus Van Gennip, een duidelijke rol zijn weggelegd voor de nieuw op te richten consumententoezichthouder. 
 
bron:EZ