Op maandag 22 november om 18.00  heeft staatssecretaris Van Gennip van
Economische Zaken de prijzen uitgereikt ter voorkoming van
winkelcriminaliteit in Deventer in wijkwinkelcentrum Colmschate bij de
Vereniging MKB Deventer.  

 

Prijswinnaars zijn:

 
1e
prijzen E 100.000    Vereniging MKB
Deventer                      

Stichting City
Rotterdam,(Ondernemers Federatie Rotterdam City) 

2e prijzen E 75.000    
Gemeente Eindhoven
Amsterdam Stadsdeel Oud-Zuid  

3e prijzen E 50.000
Gemeente Utrecht    
Amsterdam Stadsdeel Zuidoost  

4e prijzen E 25.000    
Gemeente s-Hertogenbosch  
DSP-Groep B.V.  
 
De staatssecretaris werd bij de beoordeling geassisteerd door een
adviescommissie onder voorzitterschap van mr Houben, oud commissaris
van de Koningin Noord-Brabant.  
Aanleiding van de uitreiking van de prijzen is de subsidieregeling
bestrijding winkelcriminaliteit G30. Die regeling is destijds
uitgeschreven in de vorm van een prijsvraag. In totaal waren 24
projecten ingediend. De 8 beste projecten zijn in het zonnetje worden
gezet. Zij onderscheiden zich door een innovatieve aanpak van
winkelcriminaliteit.   
Alleen samenwerkingsprojecten tussen overheid en ondernemers maakten
kans op een financiële bijdrage van het ministerie van Economische
Zaken.   
Hoewel er al veel producten en concepten op de markt zijn is de
regeling bedoeld om nieuwe producten en concepten te stimuleren die de
veiligheid vergroten en de criminaliteit tegengaan. Daarom ligt de
nadruk zo zwaar op de innovatieve elementen van een samenwerking tussen
gemeente en ondernemers. Het gaat dan niet alleen om (technische)
producten, maar ook om innovatieve vormen en wijzen van samenwerking.
De prijsvraagvorm is gekozen om de administratieve lasten voor
ondernemers, overheden en andere betrokkenen te verminderen. Omdat in
de 30 grote steden de winkelcriminaliteit de grootste omvang heeft
konden alleen die steden meedingen.  
 

Korte omschrijving per project: 


1.      Ondernemersvereniging MKB Deventer; E 100.000   

in samenwerking met Gemeente Deventer, winkeliers Winkelcentrum
Keizerslanden, Winkeliers Winkelcentrum Colmschate, Politie IJsselland,
Kamer van Koophandel Veluwe & Twente en Stichting Veiligheidszorg
IJsselland.  
Het project betreft de invoering van een burenalarmsysteem,
cameratoezicht in winkels en koppeling van camerabeelden naar
winkeliers, beveiligingsbedrijf en politie met communicatie van de
winkelier naar beveiligingsbedrijf en politie.  
 

2.      Stichting City Rotterdam (thans genaamd: Ondernemers Federatie Rotterdam City; E 100.000  

in samenwerking met Gemeente Rotterdam (Stadsmarinier Centrum en CS),
Politie Rotterdam-Rijnmond, Arrondissementsparket Rotterdam van het
Openbaar Ministerie en Stuurgroep Rotterdam Centrum Veilig.  
Individuele aanpak van groot aantal mensen die overlast geven,
waaronder bedelaars en drugsverslaafden; intensiever onderhoud van de
openbare ruimte en de invoering van een doelheffing als opslag op de
gemeentelijke belastingen.   
 

3.      Amsterdam Stadsdeel Oud-Zuid (winkelgebied Marie Heinekenplein);   

E 75.000  
in samenwerking met Stichting Winkeliersvereniging Marie Heinekenplein,
Politie Amsterdam-Amstelland en Arrondissementsparket Amsterdam van het
Openbaar Ministerie.  
Integrale aanpak waaronder een collectieve toegangsontzegging op
privaatrechtelijke grondslag en een positief toezicht door gastvrouwen.
 
 

4.      Gemeente Eindhoven; E 75.000
 
in samenwerking met Ondernemersvereniging Kerkstraat-Catharinaplein,
Winkeliersvereniging Winkelhart Oud-Woensel, Winkeliersvereniging 
Winkelcentrum Vaartbroek en Politie Brabant Zuid-Oost.  
Informatie-uitwisseling over veelplegers in drie winkelgebieden.   
 

5.      Utrecht drie winkelgebieden E 50.000

(Grootwinkelcentrum Kanaleneiland, Winkelcentrum Overvecht en
Winkelcentrum Rokade)  
in samenwerking met Ceylonstate BV (eigenaar van Grootwinkelcentrum Kanaleneiland).  
Gezamenlijk dienstencentrum voor bewaking en signalering op afstand waarbij de politie kan meekijken.  
 

6.      Amsterdam Stadsdeel Zuid-Oost E 50.000

(Drie winkelgebieden, een bedrijventerrein en een station:
Winkelcentrum Amsterdamse Poort, AerenA Boulevard, Villa ArenA,
Bedrijventerrein Amstel III en Station Bijlmer)  
in samenwerking met Vereniging Amsterdam Zuid-Oost,
Ondernemersvereniging Amsterdamse Poort, Stichting Promotie ArenA
Boulevard en verder  
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam, Station Bijlmer/Prorail/DIVV, Politie en Openbaar Ministerie.  
Doelgroepgerichte daderaanpak in een gebiedsgerichte benadering in een
groot gebied, dat drie winkelcentra, een bedrijventerrein en een
station omvat.  
 

7.      DSP-Groep B.V. E 25.000  

In samenwerking met Gemeente Amsterdam, Vereniging MKB Amsterdam &  
Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam.  
Een systeem van onmiddellijk verhaal van de schade op de crimineel door
incasso en storting in een fonds voor criminaliteitsbestrijding, toe te
passen door MKB Amsterdam  
 

8.      Gemeente Den Bosch  

videobeveiliging van ondernemingen met gebruik van het beeldmateriaal
door de politie in tenminste het centrum en à©à©n groot winkelgebied.
 

Bron: Ministerie van Economische Zaken