Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt dat de chemische industrie voortdurend waakzaam moet blijven als het gaat om veiligheid. Van Hoof wil in een jaarlijks overleg met de sector afspraken maken over verdere verbetering van de veiligheid. Aanleiding is een onderzoek waaruit blijkt dat de veiligheid in de chemische industrie de afgelopen twintig jaar sterk is toegenomen, maar dat die positieve ontwikkeling onder druk komt te staan. De onderzoekers vermoeden dat toenemende concurrentie hierbij een rol zou kunnen spelen.  
 

Dat staat in een brief die Van Hoof samen met het rapport over veiligheid in de chemische industrie 'Trend of incident' naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  
 
Van Hoof wil de chemische industrie in het overleg aanspreken op haar verantwoordelijkheid en de conclusies uit het rapport bespreken. De risico's in de sector worden gekenmerkt door een kleine kans op ongevallen die ernstige gevolgen kunnen hebben. Alleen wetgeving en handhaving zijn volgens Van Hoof niet voldoende, de naleving van de procedures stelt ook hoge eisen aan de cultuur en het bewustzijn van risico's in bedrijven.  
 
In zijn brief geeft Van Hoof verder aan dat hij op dit moment de chemische industrie (en een aantal andere sectoren) financieel en inhoudelijk ondersteunt in een apart project om veiligheid te verbeteren. In het kader van dit project worden ervaringen en goede voorbeelden uitgewisseld.  
 
bron:SZW