Meer verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers, minder regels en meer maatwerk. Die aanpak is de beste remedie tegen ongelukken en ziekte op het werk. Dat betoogde staatssecretaris Van Hoof van Sociale zaken en Werkgelegenheid bij de internationale conferentie WorkingonSafety.net in Zeewolde.

De staatssecretaris constateerde dat er in de loop der jaren tal van regels zijn opgesteld om de veiligheid en de gezondheid op de werkvloer te bevorderen, zonder dat dit het aantal ongelukken echt deed afnemen, terwijl het aantal klachten van werkgevers over de hoeveelheid regels steeg. Regels moeten functioneel zijn, effectief en gericht op de situatie ter plekke. Omdat werkgevers en werknemers daarop het beste zicht hebben geven we hen de ruimte om die regels zelf uit te werken. Dat levert maatwerk op, voorkomt ergernis en vermindert klachten.

Van Hoof wees in dit verband onder meer op het succes van de Arboconvenanten; afspraken tussen werkgevers en werknemers over terugdringing van arbeidsrisico's als fysieke belasting, werkdruk, agressie, geluid etc. Uit de eerste resultaten blijkt dat het ziekteverzuim in de convenantsectoren al met 22% is gedaald. In sectoren waarin geen convenanten werden afgesloten bedroeg die daling 9%.

Ook het programma Versterking Arbeidsveiligheid toont veelbelovende resultaten, aldus Van Hoof. Met name door werknemers via zogenaamde verbetertrajecten bewust te maken van gevaren en risico's en door ervoor te zorgen dat zij hun gedrag veranderen. Bij een betonproducent daalde het aantal ongelukken met 30% in één jaar door workshops waarin gedrag centraal stond. Bij een chemisch bedrijf realiseerde men een daling van 40% in twee jaar door werknemers aan te moedigen elkaar te observeren bij het werk en elkaar te wijzen op gevaarlijke situaties.

bron:SZW