Nederland kan per 1 maart 2007 de grenzen
openen voor werknemers uit Polen en de andere landen uit Midden en
Oost-Europa die op 1 mei 2004 tot de Europese Unie zijn
toegetreden. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Van Hoof
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede
Kamer.

De bewindsman geeft daarin een overzicht
van de stand van zaken rond het flankerend beleid. Dat zijn
afspraken die moeten garanderen dat werknemers uit de nieuwe
lidstaten gelijk loon voor gelijk werk ontvangen. Dit om oneerlijke
concurrentie met Nederlandse werknemers te voorkomen. Dit
flankerend beleid zal worden ingevoerd op het moment dat het vrij
verkeer van werknemers van kracht is. Van Hoof schrijft dat dit per
1 maart kan, maar dat het aan de Kamer is om hier een beslissing
over te nemen.

Van Hoof had deze brief al toegezegd voor
1 februari, maar wachtte tot de datum bekend was waarop de
aanpassing van de Wet Minimum Loon in de Eerste Kamer wordt
behandeld. Vandaag werd bekend dat de behandeling op 27 februari
geagendeerd staat en wel als hamerstuk. Dit betekent dat de
wijziging per 1 maart kan ingaan. Hierdoor wordt het mogelijk
werkgevers die minder dan het minimumloon betalen een boete te
geven.

De afspraken met werkgevers en werknemers
over de controle op de naleving zijn op punten aangepast. Zo worden
bedrijven die personeel inlenen gestimuleerd alleen nog gebruik
maken van gecertificeerde uitzendbedrijven. Daarnaast is een
passage opgenomen over verantwoordelijkheid van werkgevers voor de
huisvesting van hun buitenlandse werknemers.

De Arbeidsinspectie heeft afspraken
gemaakt met de organisaties van werkgevers en werknemers in de
sectoren waar de werknemers uit de nieuwe lidstaten worden
verwacht, onder andere de bouw en land- en tuinbouw. Afgesproken is
dat werkgevers en werknemers vermoedens van wetsovertredingen of
het niet naleven van algemeen verbind verklaarde CAO-afspraken
kunnen melden bij een centraal meldpunt van de Arbeidsinspectie. De
Arbeidsinspectie zal dan zo spoedig mogelijk een onderzoek
instellen.

Van Hoof schrijft dat de situatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt zodanig is dat vrij verkeer van werknemers
uit de nieuwe lidstaten gewenst is.

bron:SZW