Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid plaatst kanttekeningen bij het Nibud-onderzoek naar de financiële situatie van ouderen met alleen AOW. In het vorige week gepubliceerde rapport “Besteding ouderen” concludeert het Nibud dat de vaste lasten voor deze groep de afgelopen jaren fors zijn gestegen. Van Hoof bestrijdt dat en spreekt van een kleine toename waar bovendien een koopkrachtstijging tegenover staat.

De staatssecretaris stelt dat het berekenen en vergelijken van vaste lasten in het Nibud-onderzoek onzorgvuldig is gebeurd. Zo is de stijging van de vaste lasten die het Nibud constateert voor uitgaven aan post, telefoon, kabel en internet rechtstreeks toe te schrijven aan het verruimen van het pakket met zaken als een computer met internetaansluiting en een mobiele telefoon.

Verder stelt het Nibud dat verhoging van de minimumnormhuur leidt tot een stijging van de vaste lasten. Volgens de staatssecretaris klopt dat niet en is het aandeel huur juist gedaald.

De hogere nominale zorgpremie wordt door het Nibud bij de vaste lasten opgeteld, maar de compensatie die mensen hiervoor ontvangen trekt zij er niet vanaf, maar telt ze op bij het netto inkomen. Hierdoor lijkt het of de zorgkosten als percentage van het inkomen zijn gestegen, terwijl ze in werkelijkheid gelijk zijn gebleven, of zelfs gedaald.

Als de resultaten van Nibud worden gecorrigeerd op basis van deze kanttekeningen blijft een stijging van de vaste lasten over van 2,5 procentpunt voor alleenstaanden en 1 procentpunt voor stellen. Hierop komt nog een koopkrachtstijging van 3,75% voor alleenstaanden en 2% voor stellen, als gevolg van de koopkrachtontwikkeling tijdens de kabinetten Balkenende. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dan ook dat de inkomenspositie van ouderen de afgelopen jaren verbeterd is.

Overigens benadrukt staatssecretaris Van Hoof dat hij aandachtspunten in het rapport aantreft die hij deelt. Zo is de positie van ouderen met alleen AOW een blijvend aandachtspunt voor het kabinet. Ook de toename van het aantal ouderen dat een beroep op schuldhulpverlening noemt hij “zorgelijk”. Het toont aan dat het van groot belang is dat iedereen die recht heeft op voorzieningen daar ook gebruik van maakt. Ook het voorkomen van problematische schulden blijft een belangrijk onderwerp schrijft Van Hoof in zijn brief aan de Kamer. Hij voegt eraan toe dat het Nibud op deze punten een belangrijke bondgenoot is.

bron:SZW