Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2004 op 17 maart sprak Van Lanschot NV de verwachting uit dat de winst per aandeel in 2005 een verdere toename zou laten zien. De bank heeft deze verwachting vandaag tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in opwaartse zin aangescherpt. Zij gaat er nu van uit dat - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - de stijging van de operationele winst per aandeel* dit jaar in lijn zal liggen met de middellangetermijndoelstelling van gemiddeld 10% per jaar.

"Gedurende de eerste maanden van 2005 hebben met name de provisie-inkomsten een stijging laten zien. Positief werkte daarnaast het voorspoedige verloop van de integratie van CenE Bankiers. Dit zorgt ervoor dat de voorziene kostensynergieën daadwerkelijk gerealiseerd lijken te gaan worden", aldus Floris Deckers, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot. 2005 wordt het eerste jaar waarin CenE Bankiers, dat eind september 2004 werd overgenomen, volledig zal bijdragen aan het resultaat van Van Lanschot.

De uitgesproken winstverwachting is gebaseerd op een winst per aandeel over 2004 van à¢?¬ 4,22. Uitgangspunt daarbij was de over 2004 behaalde nettowinst exclusief overname CenE Bankiers (à¢?¬ 119,4 miljoen), vermeerderd met de winstbijdrage CenE Bankiers vierde kwartaal (netto à¢?¬ 4,8 miljoen) en verminderd met het uitgekeerde preferent dividend (à¢?¬ 3,4 miljoen).

bron:van Lanschot Bankiers