Oud-studenten van de UvA kunnen de academische batterij op 11 juni weer opladen. Op die dag vindt de vierde Universiteitsdag plaats, met in de middag het befaamde kennisfestival. Een groot aantal prominente oud-studenten debatteert daar met UvA-wetenschappers over brandende maatschappelijke kwesties. Vooraanstaande UvA-hoogleraren geven gastcolleges en behandelen de intrigerendste vragen in de wetenschap.

Een goed voorbeeld is het debat over de herwaardering van kernenergie. Is kernenergie nog steeds waarvoor we het ooit versleten: gevaarlijk en onnodig? Moeten we onze oude bezwaren tegen 'atoomstroom' niet opzij zetten? Met zijn handjevol kleine kerncentrales, die ook nog eens op de nominatie staan om gesloten te worden, is Nederland binnen de EU al een vreemde eend in de bijt, en de druk vanuit Brussel om kernenergie ook in ons land nieuw leven in te blazen is groot. Ook al omdat kernenergie niet of nauwelijks een bijdrage levert aan het broeikaseffect. Onder leiding van Walter Hoogland, emeritus hoogleraar Experimentele hoge-energiefysica (UvA), debatteren Annemarie Goedmakers, Ronald Schram, Wim Turkenburg en Jan Willem Velthuijsen over deze kwestie.

Van rechtsstaat tot snuffelnatie?
Spraakmakend wordt ongetwijfeld ook het debat over hoe terrorismebestrijding zich verhoudt tot de vrijheid van de burger. Nederlanders zijn gehecht aan hun vrijheden en privacy. Tegelijkertijd worden steeds meer maatregelen aangekondigd tegen misdaad en terrorisme - maatregelen die zonder twijfel de burgerlijke vrijheden en privacy zullen aantasten. Welk belang behoort te prevaleren? Wordt onze vrijheid bedreigd of zijn Nederlanders alleen maar overgevoelig op dit punt? Lodewijk Asscher, Bart Nooitgedagt, Heikelien Verrijn Stuart en Harmen van der Wilt discussiëren over de vraag waar de rechtsstaat eindigt en de snuffelnatie begint.

Ook de canon als mogelijke redder van ons nationaal cultureel besef komt aan de orde, en wel in een debat met o.a. Robbert Dijkgraaf, Maarten Doorman en Paul Scheffer. Bernard van Praag, Frank van Kalshoven en o.a. Casper van Ewijk praten over de vraag of migratie een oplossing kan zijn als straks de vergrijzingsproblematiek zich in alle hevigheid doet gelden. De maatschappelijke functie van de publieke omroepen - die zich volgens de regering Balkende maar beter kunnen concentreren op hun ideologische kerntaken en amusement links moeten laten liggen - staat centraal in een debat met o.a. Inge Brakman, Walter Etty en Frank van Vree.

Fortuyn, Van Gogh, wie volgt?
Gastcolleges van vooraanstaande UvA-hoogleraren over maatschappelijke kwesties of intrigerende vragen in de wetenschap completeren het kennisfestival. Zo stelt Meindert Fennema, hoogleraar Politieke theorie en etnische verhoudingen aan de UvA, vast dat sinds de moord op Van Gogh de stoppen in de Nederlandse politiek lijken doorgeslagen. Twee probleemdefinities overheersen het politieke debat. De eerste zoekt de oorzaak voor de huidige crisis in een verouderd politiek bestel en een verstarde politieke elite. De tweede meent dat de samenleving wordt bedreigd door de aanwezigheid van grote groepen moslims die zich onvoldoende hebben aangepast. Volgens populisten als Fortuyn en Wilders heeft het eerste probleem heeft het tweede veroorzaakt. Maar is dat wel zo? En hoe zien de kiezers dat?

Hersenonderzoek en de atmosfeer van Titan
Hoogleraar neurobiologie Dick Swaab houdt zijn gehoor voor dat de ontwikkeling van onze hersenen reeds voor de geboorte wordt bepaald door invloeden van buitenaf. Stoffen als alcohol, drugs en geneesmiddelen hebben een permanent effect op ons karakter en ons functioneren. Andere factoren beïnvloeden onze seksuele oriëntatie, onze geneigdheid tot agressie en mate van intelligentie, alsook de kans dat we later last krijgen van depressieve stoornissen, eetstoornissen of schizofrenie. Hoogleraar sterrenkunde Ed van den Heuvel schetst de andere wereld van Titan, de grootste maan van Saturnus. Begin 2005 daalde de Huygenssonde af in de atmosfeer van Titan en maakte tijdens zijn afdaling unieke opnamen van een landschap vol gebergten en zeeën. Daarnaast leverde de expeditie informatie op over de atmosfeer van deze maan. Titan is een uniek hemellichaam, en wie weet de drager van primitief buitenaards leven.

Volledige programma en informatie
De Universiteitsdag is ook een goede gelegenheid om oude banden aan te halen en nieuwe contacten op te doen. Voor dat laatste is alle gelegenheid tijdens bijvoorbeeld een stadswandeling, een lunch op de Amsterdamse grachten, de namiddagborrel op de binnenplaats van de Oudemanhuispoort of een diner in de Academische Club.

bron:UVA