NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra heeft
dinsdagavond tijdens de ledenvergadering de Van Tuyll-beker
uitgereikt aan de Atletiekunie. De Van Tuyll-beker wordt jaarlijks
uitgereikt aan de olympische sportbond met de beste sportieve
prestaties van het afgelopen jaar.

De Atletiekunie ontvangt de prijs voor de
bijzondere prestaties die zijn geleverd bij het EK Atletiek, EK
Indoor, WK Cross, WK Weg en WK Aangepaste Atletiek. Ook de geboekte
progressie in het landenklassement bij de EK Indoor en het EK
Atletiek is meegenomen in de beoordeling.

De Van Tuyll-beker wordt jaarlijks
uitgereikt tijdens de voorjaarsvergadering van NOC*NSF aan de
olympische bond die in de periode van 1 april t/m 31 maart (dus
tussen de voorjaarsvergaderingen in) de beste prestaties heeft
geleverd. Bij de beoordeling van de sportieve prestaties wordt
rekening gehouden met het spreidingscriterium, het niveau waarop de
medailles zijn gehaald (EK, WK), het totale aantal te behalen
punten in de betreffende tak van sport en de progressie in de
afgelopen twee tot vier jaar.

Eerdere winnaars van de beker waren: KNHS
(2005-2006), KNWU (2004-2005), KNZB (2003-2004), JBN (2002-2003),
KNSB (2001-2002) en KNZB (2000-2001). De allereerste winnaar van de
Van Tuyll-beker was de Koninklijke Nederlandsche Roei Bond. Deze
bond ontving de wisselprijs in 1922 (!)

Van Tuyll van Serooskerken

Baron van Tuyll van Serooskerken (1851-
1924) werd in 1899 als eerste Nederlander benoemd in het IOC. In
september 1912 richtte hij het Nederlands Olympisch Comité
op en werd ook voorzitter. Toen het NOC op 11 september 1922 tien
jaar bestond, hebben de aangesloten bonden en verenigingen ter
herdenking van dit tienjarig bestaan een beker aan de toenmalige
voorzitter baron Van Tuyll van Serooskerken aangeboden. Van Tuyll
maakte hiervan een wisselbeker. Mede door zijn intensieve lobby
besloot het IOC om de Olympische Spelen van 1928 aan Amsterdam toe
te wijzen.

bron:NOC*NSF