Staatssecretaris Clà©mence Ross-van Dorp van VWS laat geen nieuwe Pas-65
voorraad meer bijdrukken. Vanaf 1 januari 2005 moet iedereen in
Nederland van 14 jaar en ouder een geldig identiteitsbewijs kunnen
tonen. De Pas-65 wordt dan een overbodig document, omdat 65-plussers
met hun identiteitsbewijs hun leeftijd kunnen aantonen. De kortingen
die de 65-plussers genieten, gelden op grond van hun leeftijd en niet
omdat ze een pas bezitten.

Staatssecretaris Ross vindt het onzinnig om ouderen op kosten te jagen
met gemeentelijke leges en de kosten voor de pasfoto, terwijl ze
dezelfde kortingen ook krijgen op vertoon van hun paspoort, rijbewijs
of identiteitskaart. Het besluit heeft geen invloed op de kortingen die
mensen kunnen krijgen. Wie al een pas heeft, kan deze blijven gebruiken.

De leges voor de Pas-65 verschillen van gemeente tot gemeente en kunnen
oplopen tot 24 euro, exclusief de kosten voor de pasfoto's. Volgend
jaar worden ruim 149.000 mensen 65 jaar. Uitgaand van gemiddelde leges
van 7 euro plus 7 euro voor pasfoto's, spaart de staatssecretaris deze
mensen ruim 2 miljoen euro uit.

Een deel van de bestaande pashouders zal het prettiger of veiliger
vinden om hun Pas-65 te tonen dan een identiteitsbewijs. Dat mag, de
huidige pashouders kunnen de Pas-65 levenslang blijven gebruiken. Omdat
de verstrekking wordt gestopt, zal het aantal pashouders echter na 2005
gestaag afnemen Een voorzichtige schatting houdt het huidige aantal
pashouders op ruim anderhalf miljoen ouderen.

De Pas-65 is in de jaren zeventig door het toenmalige Ministerie van
CRM geïntroduceerd om de deelname van ouderen aan de samenleving te
bevorderen. De Pas-65 trad in werking op 1 december 1975. In die eerste
periode kregen ouderen alleen korting op vertoon van hun pas. In 1999
is bepaald dat alle personen van 65 jaar en ouder recht op dezelfde
korting hebben. Nu identificatieplicht per 2005 wordt uitgebreid is de
pas overbodig. De Pas-65 is immers geen officieel identiteitsbewijs.

Bron: Ministerie VWS