Vandaag is bij een patiënt in het Mesos Medisch Centrum in Utrecht de ziekte Variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD) vastgesteld. vCJD is de menselijke vorm van de "gekke koeien" ziekte (BSE). Het is voor het eerst in Nederland dat deze aandoening zich voordoet. De melding komt voort uit de reguliere surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob door het Nederlandse expertisecentrum in het Erasmus MC in Rotterdam. Het Europese expertisecentrum voor (v)CJD in Edinburgh heeft de diagnose, op basis van foto's van de hersenen en het ziekteverloop, bevestigd. De Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt of er risico voor overdracht van de ziekte naar anderen is geweest. Nederland heeft de Europese autoriteiten op de hoogte gesteld.

vCJD is een variant van de Ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Deze ziekte wordt gekenmerkt door sponsachtige degeneratie van de hersenen en wordt veroorzaakt door bijzondere eiwitten (prionen). De ziekte is overdraagbaar door transplantatie van zenuwweefsel en door besmet instrumentarium in ziekenhuizen, voornamelijk bij neurochirurgische operaties.
Sinds kort bestaat het vermoeden dat de ziekte ook via bloed kan worden overgedragen. Dit op grond van twee mogelijke gevallen in het Verenigd Koninkrijk. Wetenschappelijk bewijs hiervoor is er nog niet. De betrokken patiënt is geen bloed- of weefseldonor geweest en heeft ook geen bloed - of weefsel ontvangen. De kans dat deze patiënt anderen heeft besmet of de besmetting via derden heeft opgelopen is daarom uiterst klein.

Nederland heeft de afgelopen jaren een aantal maatregelen ingevoerd om het risico op overdracht via bloed te minimaliseren:
- per 1 september 2001: het verwijderen van witte bloedcellen uit alle bloedproducten (Algehele Leukocyten Depletie)
- per 1 november 2001: het uitsluiten van donoren die tussen 1980 en 1996 langer dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk verbleven.
- per 1 februari 2005: het uitsluiten van bloeddonoren die zelf een bloedtransfusie hebben ontvangen na 1 januari 1980.

Oorzaak van het krijgen van vCJD wordt gezocht in het eten van besmet rundvlees in het verleden. Of ook bij dit specifieke ziektegeval sprake is van een relatie met besmet rundvlees is niet duidelijk. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of een oorzaak aan te wijzen is. Het rundvlees in Nederland is veilig omdat bij de slacht alle gevoelige runderen op BSE worden getest. Bovendien worden bij de slacht ook onder andere de hersenen en het ruggenmerg van runderen waarmee BSE overgebracht kan worden, apart verzameld en vernietigd. VWS heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op de hoogte gesteld.

In Europa zijn eerder gevallen van vCJD vastgesteld. De ziekte is eerder vastgesteld in Engeland. Daarbuiten zijn gevallen vastgesteld in Ierland, Frankrijk, Italie, Japan, Canada en Verenigde Staten.

bron:VWS