=PERSBERICHT=
Oss, 21 september 2009
Vastgoed-Auctions.nl wil het aantal executieveilingen terugdringen
Vastgoed-Auctions.nl biedt hypotheekverstrekkers vanaf vandaag de mogelijkheid om in de fase voorafgaand aan een executoriale veiling, de woning vrijwillig online te laten veilen. Hierdoor kunnen restschulden en afschrijvingen met miljoenen euro´s verlaagt worden.
Te lage opbrengst
De executoriale verkoop van een woning op de veiling levert gemiddeld 37% minder op dan de werkelijke waarde. Dit wordt veroorzaakt doordat vooral handelaren op deze veilingen kopen, particulieren durven dit niet aan omdat zij de woning vaak niet kunnen bezichtigen en snel moeten beslissen. Dit leidt tot enorme financiële schade bij hypotheekverstrekkers, de stichting Nationale Hypotheek Garantie en de schuldenaars.
Oplossing
Met een vrijwillige online veiling is dit te voorkomen. Het is volledig transparant en er vinden voorafgaand aan de veiling kijkdagen plaats. Panden die op deze wijze verkocht zijn, brachten gemiddeld 22% meer op dan wanneer zij executoriaal geveild zouden zijn.
Hypotheekverstrekkers
Door deze nieuwe service die Vastgoed-Auctions.nl aanbiedt, kunnen hypotheekverstrekkers woningen in een veel eerdere fase al vrijwillig online laten veilen. Hierdoor kan de achterstandstermijn verkort worden en wordt een veel hogere verkoopopbrengst gerealiseerd. Hypotheekverstrekkers waarmee al wordt samengewerkt zijn razend enthousiast over deze nieuwe service.
Hypotheekverstrekkers die ook van deze service gebruik willen maken kunnen contact opnemen met Vastgoed-Auctions.nl op telefoonnummer 0412-85 12 18 of per e-mail, [email protected]. Op www.vastgoed-auctions.nl vindt u meer informatie.
0-0-0-0-0
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vastgoed-Auctions.nl, de heer R. Ruijs: 0412-85 12 18, e-mail: [email protected].

Website: http://www.vastgoed-auctions.nl