Op maandag 6 juni 2005 heeft het centraal stembureau (de Kiesraad) tijdens een openbare zitting in de Oude Zaal van de Tweede Kamer de officiële uitslag van het raadplegend referendum over de Europese Grondwet vastgesteld.

De officiële uitslag van het referendum is als volgt:

Bij het referendum zijn in totaal 7.705.196 stemmen uitgebracht.
De stemverdeling was als volgt:

Aantal stemmen voor het verdrag: 2.940.730
Aantal stemmen tegen het verdrag: 4.705.685
Aantal geldige stemmen: 7.646.415
Aantal ongeldige / blanco stemmen: 58.781

In percentage van het aantal geldige stemmen is in totaal 38,5% procent van de stemmen voor het verdrag uitgebracht en 61,5% procent van de stemmen tegen het verdrag. Dit betekent dat een meerderheid van de kiesgerechtigden die bij de stemming een geldige stem heeft uitgebracht zich tegen het verdrag heeft uitgesproken.

In totaal waren er bij het referendum 12.172.740 kiesgerechtigden (inclusief de 18.901 Nederlanders in het buitenland die zich als kiezer hadden laten registreren.) De landelijke opkomst bedroeg 63,3%.

Van de Nederlanders in het buitenland die per brief hebben gestemd (16.614 kiezers), heeft 69% voor gestemd en 31% tegen. 6,3% van de briefstemmers heeft blanco gestemd.

De volledige uitslag is te vinden op www.kiesraad.nl. Hier kunt u ook informatie vinden over de uitslagen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Kiesraad, tel. 070-426 62 66.

bron:Kiesraad