Het Vaticaan is al enkele jaren bereid tot open onderhandelingen met China over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Rome zou hiervoor zelfs de betrekkingen met Taiwan willen opofferen. Dat heeft bisschop Joseph Zen, de rooms-katholieke bisschop van Hongkong, vandaag gezegd.

Bisschopsbenoemingen
Zen zegt in een interview met persbureau Reuters dat de RK-Kerk ook bereid is om de regering een vorm van inspraak te geven in de keuze van de bisschoppen. China heeft herhaaldelijk geweigerd om het Vaticaan de Chinese bisschoppen te laten benoemen en wel met het argument dat dit inmenging in interne zaken zou zijn.

Taiwan
Taiwan liet in april nog weten niet bang te zijn het Vaticaan als à©à©n van zijn weinige bondgenoten te verliezen, aangezien China geen godsdienstvrijheid kent. Zen zegt in het interview echter dat de RK-Kerk al enige tijd geleden tot de zware beslissing is gekomen om de betrekkingen met Taiwan op te offeren, juist om godsdienstvrijheid voor haar Chinese gelovigen veilig te stellen.

Sant Egidio
Zen zegt dat er zeer waarschijnlijk al in de loop van 2004 een informele dialoog tussen het Vaticaan en Peking op gang is gekomen, gevoerd door derden met toestemming van beide partijen. "Ik heb daar enkele malen iets over gehoord, toen ik in Rome was." De groep die het Vaticaan vertegenwoordigt zou Sant Egidio zijn, een internationale katholieke lekenbeweging die zich wereldwijd bezighoudt met evangelisatie en liefdadigheid. Zen: "De dialoog is tussen deze groep en een groep Chinese geleerden. Misschien doet Peking liever zaken met leken dat met de bisschop."

Concessies van beide partijen
Zen benadrukte wel dat het Vaticaan eerst tot duidelijke afspraken met Peking moet komen, voordat het feitelijk tot actie overgaat. "Het is oneerlijk dat de Heilige Stoel zo'n moeilijke stap moet nemen zonder enige toezeggingen van de andere kant. Beide partijen moeten concessies doen."

bron:RKK