Het Vaticaan betreurt het doodvonnis dat
het Iraakse Hoog Strafgerechtshof over ex-dictator Saddam Hoessein
heeft uitgesproken. Volgens de curiekardinaal Renato Martino wijst
de RK-Kerk de doodstraf principieel als vergeldingsmiddel af.

Strop

Saddam Hoessein werd gisteren schuldig
bevonden aan de massamoord op 148 mannen in het dorp Dujail in
1982. Hij is veroordeeld tot de strop. Ook zijn halfbroer, Barzan
Ibrahim al-Tikriti, en een voormalige Iraakse opperrechter, Awad
Hamed el-Bander, krijgen de doodstraf. Wanneer ze zullen worden
geëxecuteerd is nog onbekend. Eerst volgt nog een
beroepsprocedure.

Vergelding

Kardinaal Martino, president van de
Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede, vindt de doodstraf
immoreel “Voor mij zou het bestraffen van een misdaad met een
misdaad – want dat is doden uit vergelding – betekenen
dat we nog steeds op het niveau zitten van oog om oog, tand om
tand”, zei Martino gisteren volgens het Italiaanse
persagentschap Ansa.

Beschaafde keuze

“Jammer genoeg behoort Irak tot de
weinige landen die nog niet de beschaafde keuze voor de afschaffing
van de doodstraf hebben gemaakt”, aldus Martino. De kardinaal
haalde drie jaar nog de woede van de VS op de hals toen hij zei dat
de gevangengenomen Saddam “als een koe” werd
behandeld.

Rk-standpunt inzake doodstraf

De Katechismus van de Katholieke Kerk
(KKK) wijst de doodstraf niet in alle gevallen af. “De plicht
om het algemeen welzijn van de samenleving te beschermen, brengt
mee dat men de aanvaller de mogelijkheid moet ontnemen om schade
toe te brengen. Hierop steunend heeft de traditionele leer van de
kerk erkend dat de wettige overheid op goede gronden het recht en
de plicht heeft om straffen op te leggen die in verhouding staan
tot de ernst van het misdrijf; daarbij wordt, in geval van uiterst
zware misdaden, de doodstraf niet uitgesloten” (artikel
2266).

Nuance

In de herziene versie van de KKK van 2003
is een passage uit de pauselijk encycliek Evangelium vitae (1995)
opgenomen. Daarin staat dat gevallen waarin de doodstraf moreel
geoorloofd zou zijn “tegenwoordig … zeer zeldzaam
zijn, zo niet praktisch non-existent”.

bron:RKK