Het Vaticaan wil de eerste volledig
koolstofvrije soevereine staat ter wereld te worden. De Heilige
Stoel maakte onlangs bekend dat het een klimaatbos gaat aanleggen
in een Nationaal Park in Europa. Dat moet ervoor zorgen dat de
Vaticaanse uitstoot van koolstofdioxide van dit jaar integraal
gecompenseerd wordt. Voor het project werd een contract – in
het Latijn – afgesloten met het bedrijf Planktos/KlimaFa.

Kardinaal Paul Poupard, president van de
Pauselijke Raad voor de Cultuur, was bij de sluiting van het
contract aanwezig. Hij benadrukte het standpunt van de paus dat de
internationale gemeenschap een ‘Groene Cultuur’ moet
nastreven, die zich kenmerkt door ethische waarden.

"Het boek Genesis roept het beeld op van
een begin waarbij God van de mens een rentmeester van de aarde
maakte, teneinde die aarde vrucht te laten dragen. Wanneer de mens
vergeet dat hij een toegewijde dienaar van die aarde is, ontstaat
een woestijn die het voortbestaan van de hele schepping bedreigt",
aldus Poupard.

Bron: RKK