Het Vaticaan heeft wetenschappers verrast
met zijn besluit de Vaticaanse bibliotheek ruim drie jaar te
sluiten. Het complex gaat midden juli dicht en zal in september
2010 pas weer opengaan. Dat meldt de BBC donderdag.

Ongeschikte gebouwen

De Vaticaanse bibliotheek is 600 jaar
geleden door paus Nicholaas V opgericht en is sindsdien altijd open
geweest voor scholieren. Als reden voor de sluiting is aangegeven
dat sommige van de gebouwen die slechts een kwart eeuw geleden
gebouwd zijn, nu al ongeschikt zijn geworden voor de veilige opslag
van de eeuwenoude boeken. De komende tijd zal airconditioning
worden geïnstalleerd en zal de brandveiligheid worden
verbeterd.

Restaurateurs in leeszaal

Gedurende de sluiting kunnen
wetenschappers digitale kopieën van oude documenten uit het
Vaticaan krijgen, om thuis te bestuderen. De leeszaal ter plekke,
die dagelijks door ongeveer honderd wetenschappers wordt bezocht,
zal tijdens de renovatie gebruikt worden door de restaurateurs van
Vaticaanse boeken. Zij dragen de zorg voor meer dan een miljoen
gedrukte werken en voor 75000 manuscripten van onschatbare waarde.
Veel boeken zullen tijdelijk in ondergrondse bunkers worden
opgeslagen.

Liefdesbrieven

Er is nog een archief binnen het Vaticaan,
het zogenoemde ‘geheime archief’, dat in principe niet
toegankelijk is voor wetenschappers. Dit bevat onder meer de
liefdesbrieven van de Engelse koning Hendrik VIII aan Anna Boleyn.
De brieven werden door een Vaticaanse spion gestolen om de paus van
bewijsmateriaal te voorzien bij de afwijzing van Hendriks verzoek
om nietigverklaring van zijn huwelijk.

bron:RKK