(Persbericht) Leuven, 17 mei 2011 Vaultex, kennisspecialist in advisering, ontwerp, projectbegeleiding en turn-key inrichting van serverruimtes met een eigen vestiging in Leuven, heeft na een externe audit een VCA-certificering ontvangen uit handen van British Standards Institution (BSI). De VCA certificering is een garantie dat de inrichting van serverruimtes in België en Nederland door Vaultex op een veilige manier wordt verzorgd.

VCA staat officieel voor VGM Checklist Aannemers, waarbij ´VGM‘˜ betrekking heeft op Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De certificering is niet verplicht, maar Vaultex wil werknemers en klanten de zekerheid geven dat bij de bouw en inrichting van serverruimtes eventuele ongevallenrisico‘˜s worden uitgesloten. Om het VCA-certificeringstraject te optimaliseren, heeft Vaultex vooraf adviezen gekregen van Van Mun Advies.

Vaultex heeft formeel een VCA** certificaat behaald, oftewel een certificaat met twee `sterren, wat wil zeggen dat de werkprocedures van Vaultex zo zijn ingericht dat onderaannemers eveneens volgens de veiligheidsvoorschriften van Vaultex werken.

VCA voor bouw serverruimte

Het certificeringtraject heeft in totaal ongeveer een half jaar in beslag genomen. à¢â‚¬Å“Wij hebben al onze werkprocessen volgens de VCA-normering beschreven, waar nodig aangepast en in een handboek vastgelegd,à¢â‚¬ zegt Vincent Liebe, Business Unit Manager Vaultex Nederland. à¢â‚¬Å“Je moet dan denken aan werkprocessen met betrekking tot werktuigbouwkundige en elektrotechnische activiteiten, alsmede constructiewerkzaamheden. Voorbeelden van veiligheidsaspecten zijn het werken op hoogte, vallend materiaal op een bouwplaats, en bijvoorbeeld het werken met elektriciteit en elektrisch werkend gereedschap.à¢â‚¬

Vervolgens is het belangrijk dat er sprake is van een inbedding en waarborging van veiligheidsprocessen binnen de organisatie. Liebe: à¢â‚¬Å“De veiligheidsprincipes zijn inmiddels diep in de organisatie genesteld. Onze medewerkers zijn tevens persoonlijk VCA-gecertificeerd. De VCA certificering betekent daarnaast concreet bijvoorbeeld dat er eens per maand een zogenoemde toolboxtraining binnen de organisatie wordt gegeven, waarbij telkens een ander veiligheidsonderwerp wordt uitgelicht. Tijdens zo‘˜n training worden vraagstukken behandeld zoals: Hoe gebruik ik mijn persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder helm, handschoenen, bril, speciale kleding en werkschoenen? Of: Hoe kun je veiligheidsrisico‘˜s inschatten als het gaat om elektronica, koeling en constructiewerk?à¢â‚¬

Ook op managementniveau zijn de VCA veiligheidsprincipes ingebed. Liebe: à¢â‚¬Å“Zowel monteurs en projectleiders op de werkvloer als lijnmanagers en de verantwoordelijke directieleden binnen Aegide Group kennen de VCA-werkprocedures. Het betekent dat we vanuit het lijnmanagement en vanuit de directie regelmatig op de werkvloer controles uitvoeren om te checken of de afgesproken werkmethodes adequaat worden gehanteerd.à¢â‚¬

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

à¢â‚¬Å“De VCA certificering past binnen het algehele beleid van de Aegide Group, onze moederorganisatie, om maatschappelijk verantwoord te ondernemen,à¢â‚¬ zegt Liebe. à¢â‚¬Å“Op dit moment is het management van de Aegide Group druk bezig met het verder aanscherpen van het MVO-beleid. Binnen de organisatie wordt al sinds enige tijd sterk ingezet op de ontwikkeling van energiezuinige datacenter technologieën en producten. Ook scheiden we bijvoorbeeld ons afval, maar er is natuurlijk meer wat je als organisatie op MVO-gebied kunt doen. Zowel waar het gaat om aandacht voor het milieu als de zorg voor Vaultex-medewerkers en medewerkers van onderaannemers, die zich allemaal inzetten voor een professionele inrichting van serverruimtes. Ook het welzijn van het personeel is binnen de MVO-context belangrijk.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“VCA gaat primair over mensen en het waarborgen van veilige werkomstandigheden,à¢â‚¬ zegt Liebe. à¢â‚¬Å“Indirect heeft het natuurlijk ook een positief effect op het voorkomen van gevolgschade. Bij laswerkzaamheden is het bijvoorbeeld belangrijk dat je EHBO-spullen en een brandblusser in de buurt hebt, dat je ook weet hoe je ermee moet omgaan. Dit draagt bij aan het voorkomen van gevolgschade voor zowel de medewerker als het pand waarin gewerkt wordt en andere eigendommen van een klant.à¢â‚¬

---------------------------------
Over Vaultex
Vaultex (www.vaultex.eu) is een projectenorganisatie voor de realisatie van datacenter infrastructuren, met eigen vestigingen in België en Nederland. De medewerkers van Vaultex verzorgen de turn-key inrichting van serverruimtes en leveren aan organisaties kennisintensieve begeleiding bij vraagstukken rond serverruimte ontwerp, serverruimte inrichting, serverruimte renovatie en migratie. Vaultex werkt voor klanten zoals SD Worx, Katholieke Universiteit Leuven, Belgacom, MCB Nederland, Claranet Benelux, LU, Audi, de Gemeente Hoogeveen en de Belgische steden Hasselt en Leuven.

Vaultex is onderdeel van de Aegide Group (www.aegide-group.com), een Europese speler op het gebied van het geïntegreerd ontwikkelen, produceren en vermarkten van hoogwaardige behuizing-, koel- en monitoringoplossingen voor de ICT markt en de hightech OEM-industrie. Met meer dan 180 toegewijde en ervaren specialisten in dienst rekent Aegide Group diverse wereldspelers tot haar klantenkring.

---------------------------------
Over Van Mun Advies
Van Mun Advies (www.vanmunadvies.nl) is een adviesbureau dat opleidingen en advies verzorgt op het gebied van onder andere ISO 9001, VCA en OHSAS 18001. Het adviesbureau heeft ruim 10 jaar ervaring op het gebied van onder andere kwaliteit, arbo (veiligheid en gezondheid) en milieu. Van Mun Advies is gevestigd in Oss.

---------------------------------
Mediacontact:

Aegide Group
Maartje van Alem, Marketing Communications Coà¶rdinator
[email protected]
+31 (0)413 311 184

KINXX PR
Koen Stegeman
[email protected]
+31 (0)6 30491407