De Ondernemingskamer heeft vandaag om
16.00 uur ter openbare terechtzitting uitspraak gedaan in de door
de VEB c.s. (advocaat: mr. J.H. Lemstra) jegens ABN AMRO Holding
N.V. en ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) (advocaten: mr. P.D. Olden,
mr. J.D. Kleyn, mr. J.L. Burggraaf en mr. G. te Winkel)
aangespannen procedure.

De Ondernemingskamer heeft ABN AMRO
verboden (verdere) uitvoering te geven aan de op 22 april 2007 met
Bank of America Corporation (advocaten: mr. H.A. de Savornin Lohman
en mr. W.S. Vletter) gesloten overeenkomst tot verkoop van ABN AMRO
Bank North America Holding Company (LaSalle), zonder voorafgaande
goedkeuring van de aandeelhouders van ABN AMRO tot het aangaan van
die overeenkomst

Behandeling van de zaak heeft
plaatsgevonden op zaterdag 28 april 2007. Het verzoek van VEB c.s.
voorzover dit strekt tot het gelasten van een onderzoek naar het
beleid en de gang van zaken van ABN AMRO wordt behandeld tijdens
een nader te bepalen terechtzitting.

Bron: Gerechtshof Amsterdam