Veel activity toys voldoen niet aan de
Europese veiligheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Voedsel
en Waren Autoriteit (VWA) in 2006. Bij een kwart van de toestellen
was de overtreding zodanig dat een boeterapport is opgemaakt.
Ondernemers beloven beterschap.

Activity toys zijn de vaak veelkleurige
speeltoestellen (glijbanen, schommels, wipjes, enz.) bestemd voor
gebruik in en rond het huis. Ze worden meestal als bouwpakket
verkocht in bijvoorbeeld speelgoedzaken en bouwmarkten. Dergelijke
speeltoestellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit Speelgoed en
de Europese norm EN 71-8:2003 Safety of Toys.

De gebreken van de onderzochte activity
toys zijn divers. De sterkte en stabiliteit van de toestellen laat
soms te wensen over. Ook blijkt bij sommige activity toys gevaar te
bestaan voor beknelling van vingers, voeten, hoofd en nek. Voor een
deel zijn de tekortkomingen van administratieve aard.

Jaarlijks vinden zo’n duizend
behandelingen plaats op de Eerste Hulp afdelingen van ziekenhuizen
na een ongeval met een activity toy. Daarom is het belangrijk dat
ouders en verzorgers bijdragen aan vermindering van het aantal
ongevallen in de privé-sfeer en toezien op veilig
speelgedrag van kinderen. Op de VWA website zijn tips voor veilig
spelen opgenomen.

De VWA heeft de tekortkomingen onder de
aandacht gebracht van de ondernemers. Met de ondernemers is
afgesproken dat zij binnen twee maanden met een verbeterplan
komen.

bron:VWA