Al meer dan 4800 rokers (4836 precies)
hebben zich aangemeld voor de actie 'Rokers verdienen 'n
beloning'. Deze gezamenlijke actie van STIVORO en tien GGD'en
houdt in dat rokers op 2 november 2006 24 uur lang niet roken.
Daarvoor kunnen ze een beloning

krijgen, maar dan moeten ze zich niet
alleen aanmelden, maar ook de dag erna een vragenlijst invullen op
de speciale website www.verdieneenbeloning.nl. De deelnemers
ontvangen dan Informatie op Maat. Door deelname aan de actie groeit
het vertrouwen dat ze kunnen stoppen met roken.

Met de actie willen STIVORO en de
deelnemende GGD'en aantonen dat stoppen met roken weliswaar
lastig, maar niet onmogelijk is. 'Ik ben zeer verheugd over het
aantal deelnemers tot nu toe. En het kunnen er alleen maar meer
worden. Het is niet eerder in de wereld voorgekomen dat rokers
gevraagd worden 24 uur niet te roken en hun ervaringen hierover te
delen, waarna zij vervolgens ook nog persoonlijke informatie
ontvangen', zegt Lies van Gennip, directeur van STIVORO. De actie
heeft een landelijk karakter, maar wordt door de verschillende
GGD'en ook plaatselijk onder de aandacht gebracht. Alle rokers die
zich opgeven en achteraf hun ervaringen kenbaar maken op de website
of per SMS, krijgen een tijdschrift naar keuze. Bovendien maken ze
kans op een LCD-tv.

Informatie op Maat

STIVORO en de GGD'en willen zoveel
mogelijk rokers bereiken. Van Gennip: 'Daardoor neemt de kans toe
dat rokers net dat zetje krijgen om de sigaretten tijdelijk of
misschien wel voorgoed af te zweren. We willen dan ook graag weten
hoe de deelnemers hun rookvrije dag beleven. Iedereen die zich
aanmeldt voor deze actie wordt gevraagd een vragenlijst in te
vullen en zijn of haar ervaringen kenbaar te maken via de website
of per SMS. Zo krijgen we een goed beeld van de deelnemers en hun
motieven om een dag lang niet te roken. Op basis van de ervaringen
via de ingevulde vragenlijst krijgt iedere deelnemer van ons
'Informatie op Maat'. Deze informatie, die past bij iemands
persoonlijke situatie, kan hem of haar vertrouwen geven voor een
eventuele stoppoging.'

bron:Stivoro