De jaarlijkse luilakviering in de nacht
van vrijdag op zaterdag vergde ook dit jaar een grote inzet van de
politie Met de inzet van extra personeel in de politieregio
Noord-Holland Noord is veel vernieling en vervuiling voorkomen.
Toch hebben bewoners van het gebied nog veel overlast ervaren van
jongeren die woningen besmeurden met levensmiddelen. Er zijn
diverse aanhoudingen verricht en veel eieren, boter en meel is in
beslag genomen. Ook zijn er verschillende aanhoudingen verricht
wegens vernielingen en baldadigheid.

Alkmaar en omgeving

In Alkmaar is de gehele nacht en ochtend
extra personeel ingezet en waren agenten in de hele stad opvallend
en ook onopvallend agenten aanwezig. Op de Wielingenweg werd rond
5.30 uur een 18-jarige man uit Alkmaar aangehouden. Hij maakte deel
uit van een grote groep jongeren en wordt verdacht van het lopen
over een auto. Die raakte hierdoor beschadigd. Ook zou de groep
zich schuldig hebben gemaakt aan het stuktrappen van een bloembak.
In ieder geval één bushokje werd vernield en
besmeurd, dit gebeurde in de Saskerstraat. Agenten in een
onopvallend voertuig konden op de Mandenmakerstraat werd een
19-jarige Alkmaarder aangehouden die op dat moment bezig was met
het bekladden van de muren van een fietstunnel nabij het Jan
Arentzcollege. Een spuitbus is in beslag genomen en de man kon mee
naar het bureau. Op de Johanna Nabestraat werden ruiten van een
woning ingegooid.

In Limmen stond een groep jongeren op de
Rijksweg. Een van hen had eieren en meel bij zich. Dit is in beslag
genomen. Zaterdag mag de verdachte de spullen weer ophalen op het
politiebureau.

Heerhugowaard

In Heerhugowaard werd met name op de
mountainbike extra gesurveilleerd in de woonwijken. Er is van veel
jongeren materiaal afgepakt als boter en eieren. Toch zijn van vijf
woningen ruiten ingegooid in met name de Rivierenbuurt. Ook zijn er
bushokjes vernield en zijn veel auto’s en woningen besmeurd
met onder andere boter. Op de Uiterwaard kregen een 15-jarige
meisje uit Heerhugowaard en 16-jarig meisje uit Beverwijk een
bekeuring omdat zij ruiten met boter besmeurden. Een 24-jarige man
uit Heerhugowaard werd rond 1.30 uur aangehouden. Hij was hier
samen met twee tot drie andere personen bezig met het vernielen van
een fiets op de Lijsterbesstraat.. De mannen gingen er vandoor,
maar de 24-jarige werd door de politie bij de kraag gegrepen en kon
mee naar het bureau.

Op de Oosttangent zijn twee 15-jarige
jongens uit Heerhugowaard aangehouden omdat ze onder andere eieren
en boter vanaf de fietsbrug bij de Oosttangent op auto’s
gooiden. De twee werden voor de nacht ingesloten omdat het hier
gaat om een levensgevaarlijke handeling. Inmiddels heeft een aantal
automobilisten aangifte gedaan. Zij zijn gelukkig met de schrik
vrij gekomen maar er is wel schade aan voertuigen ontstaan.

Bewoners reageerden positief op de extra
bikesurveillances van de politie in de gemeente Heerhugowaard.

Hoorn

In Hoorn werd extra personeel ingezet,
intensief gesurveilleerd en werd ook veel samengewerkt met partners
zoals de gemeente en winkeliersverenigingen. Ook hier kreeg de
politie veel meldingen van geluidsoverlast en baldadigheid vanuit
met name de wijken Risdam en de Grote Waal. Ook kwamen er meldingen
van overlast door vuurwerk. De politie is zo vaak als mogelijk was
ter plaatse gegaan (of was al in de wijk aanwezig) om eventuele
verdachten aan te houden. Op de Dubbele Buurt is rond 2.15 uur een
28-jarige man aangehouden die een stuk vuurwerk uit zijn auto
gooide. In zijn auto lag meer vuurwerk dat in beslag is genomen. De
politie heeft veel jongeren aangesproken en in de gaten gehouden en
op onder andere het Galjoen en de Matissehof spullen als eieren en
meel in beslag genomen van een groep van vijf. Er zijn
verschillende jongeren aangehouden wegens het plegen van
vernielingen (bushokjes)of het besmeuren van eigendommen met
rotzooi. Op het Karveel is door een bewoner een 18-jarige man uit
Hoorn aangehouden. Hij herkende hem als een van de personen die het
raam van zijn woning had ingegooid. De man is overgedragen aan de
politie en meegenomen naar het bureau.

In Abbekerk kwam de melding dat er
zogenaamde Croftybommen werden gegooid. De politie trof hier de
sporen van aan op het wegdek van de Dorpsstraat.

Schagen en Wieringerland

In Schagen werd een raam van een woning
aan de Rembrandlaan ingegooid met een steen. Er zijn wel verdachten
gezien. Later op de avond werd een grote groep jongeren
gesignaleerd op de Abeelstraat. Hun eventuele betrokkenheid bij de
vernieling op de Rembrandlaan wordt door de politie onderzocht.

In de gemeente Harenkarspel is de gehele
nacht en ochtend extra gesurveilleerd. Ook hier werden spullen als
eieren, meel, kaarsen en pindakaas van jeugd in beslag genomen.
Hier en daar werden wel ramen van auto’s beklad met troep.
Vermoedelijk zijn er geen spullen vernield. Er is de gehele nacht
geen melding gekomen van overlast van de bewoners van de
gemeente.

In Anna Paulowna zijn verschillende ramen
van woningen ingegooid, onder andere aan de Kemphaanlaan en de Van
Wijkstraat. Op de Kemphaanlaan werden twee jongens van 12 en 14
jaar oud aangehouden omdat ze auto’s aan het besmeuren waren
met boter. Beiden kregen een bon.

In de Wieringerwaard werden op de Trambaan
jongeren aangehouden die spullen als eieren en boter bij zich
hadden. Dit is door de politie in beslag genomen en de namen zijn
genoteerd.

In Wieringerwerf konden rond 4.30 uur op
de Dorsmolen allerhande spullen die bedoeld waren om huizen te
bekladden worden ingenomen. Een groep jongeren had in tassen
spullen bij zich als spuitbussen, viltstiften en
wasmachinepoeder.

Ook in ’t Veld werd een potentieel
vervuilend voorwerp, een kitspuit, van een 14-jarig meisje in
beslag genomen.

bron:Politie Noord Holland Noord