De landelijke collecte van Amnesty International, die van 20 t/m 26 februari werd gehouden onder het  motto 'Geef om vrijheid ', heeft ruim 900.000. euro opgebracht en is daarmee succesvol verlopen. In 376 gemeenten zijn ruim 12.500 vrijwilligers langs de deur gegaan om geld voor de mensenrechtenorganisatie in te zamelen. In 2004 haalden vrijwilligers in 280 gemeenten ruim 700.000 euro op.

Het was de derde keer dat  Amnesty International een landelijke collecte hield. De collecte is voor Amnesty van groot belang. De mensenrechtenorganisatie is volstrekt onafhankelijk en onpartijdig en voor haar werk grotendeels afhankelijk van giften van particulieren.

bron: Amnesty International