Erg weinig Nederlandse bedrijven willen
méér groeien dan zij uit eigen middelen kunnen
financieren. Daarmee blijft veel groeipotentieel onbenut. De
belangrijkste knelpunten op financieringsgebied liggen bij starters
en technologiebedrijven. Dat concludeert de expertgroep
Financiering Kleine en Middelgrote Ondernemingen in een
rapport.

Het rapport is opgesteld op verzoek van
het ministerie van Economische Zaken en bevat zeven aanbevelingen.
Minister van der Hoeven van EZ die het rapport kreeg overhandigd
door expertgroep-voorzitter Fred van Dewall, noemde het een
waardevol rapport.'Het kan een belangrijke rol spelen bij de
voorbereiding van het beleidsprogramma waar het kabinet in juni mee
komt.'

De belangrijkste aanbevelingen van de
expertgroep:

Stimuleer ondernemerschaptalenten en
–vaardigheden. Bedrijven waar de financiers nu onvoldoende
vertrouwen in hebben, kunnen zo toch financiering krijgen

Schakel bedrijfsadviseurs sterker in in
het financieringsproces om de relatief hoge beoordelingskosten aan
te pakken

verbeter de voorlichting. Veel bedrijven
weten niet bij welke financier zij moeten zijn en wat financiers
belangrijk vinden

Breng competenties van de verschillende
categorieën financiers (banken, venture capital, informal
investors) bij elkaar om de expertise bij de financiers over
moeilijkere gevallen (bijvoorbeeld technologie bedrijven) op peil
te brengen.

Stimuleer hybride financiering (mix van
eigen en vreemd vermogen). Dit is vooral belangrijk voor bedrijven
die wel willen groeien maar geen nieuwe aandeelhouders aan boord
willen.

Activeer de onderkant van de
kapitaalmarkt. Voor kleine financieringen aan startende bedrijven,
zou een rente gevraagd kunnen worden in de buurt van de vergoeding
voor eigen vermogen. Dat is aanzienlijk hoger dan de rente op
gebruikelijke leningen.

Stimuleer verschaffing risicokapitaal door
venture capital en informal investors, door het verbeteren van de
fiscale en juridische randvoorwaarden.

De expertgroep ziet een belangrijke rol
voor marktpartijen als banken, participatiemaatschappijen, informal
investors en bedrijfsadviseurs bij de aanpak van de knelpunten.

bron:EZ