Haaglanden 27-12-2004 - Het gezamenlijk vuurwerkteam van zes
politieregio's, Koninklijke Marechaussee en het Openbaar Ministerie is
dit jaar succesvol. Er is dit jaar meer verboden consumentenvuurwerk in
beslag genomen en er zijn meer handelaren aangehouden dan vorig jaar.

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het zogeheten JIF-team (Joint
Investigation Fireworks). Dit interregionale team richt zich dit jaar
voor een belangrijk gedeelte op de aanpak van illegale
vuurwerkhandelaren. Tot en met afgelopen weekend werden er 64
handelaren aangehouden op verdenking van de illegale invoer en bezit
van partijen vuurwerk.
 
´Kofferbakklanten'
Bij de controles langs de grenzen en in het achterland werden ook vele
tientallen mensen aangehouden die een kofferbak vol met verboden
vuurwerk uit België ons land probeerden binnen te smokkelen, bestemd
voor eigen gebruik en voor vrienden en kennissen. In totaal werd tegen
220 mensen proces-verbaal opgemaakt.
 
Vangst in Kerstweekend
Op Tweede Kerstdag haalde het team een Hagenaar van de weg die in een
bestelbus ruim 500 kilo zwaar vuurwerk vervoerde. Ook deze partij is in
beslag genomen en zal worden vernietigd. De Hagenaar is aangehouden en
is  inmiddels in verzekering gesteld.

Het team nam tot nu toe ruim 21.000 kilogram verboden vuurwerk in
beslag. Vorig jaar was dat 18.000 kilo en werden 134 verdachten
aangehouden. Het team blijft ook in de komende week actief, zodat de
´vangst' nog zal oplopen. Het JIF trof nogal wat zwaar en gevaarlijk
vuurwerk aan, vooral (te) zware mortierbommen en lawinepijlen. Een
groot gedeelte hiervan was afkomstig uit België en Duitsland.

Het gezamenlijke team moet door gerichte controles en recherchematige
onderzoeken handelaren aanpakken en op die manier voorkomen dat
verboden consumentenvuurwerk wordt vervoerd en opgeslagen. Het team
wordt gevormd door politiemensen uit Haaglanden, Hollands Midden,
Zuid-Holland Zuid, Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en Utrecht. Ook de
Marechaussee neemt hieraan deel. Het JIF opereert onder gezag van het
Openbaar Ministerie in Den Haag.

Bron: Politie Haaglanden