De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond heeft op 12 september 2006 uitgesproken dat gemeenten in Limburg (om precies te zijn: colleges van burgemeester en wethouders) in veel gevallen niet bevoegd zijn om vrijstelling van bestemmingsplanbepalingen te geven.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond heeft de provincie Limburg een algemeen verbindend voorschrift niet correct gepubliceerd. Omdat dit één van de voorwaarden is voor het verlenen van vrijstelling van bestemmingsplanbepalingen kan één van de veelvuldig toegepaste bevoegdheden door de gemeenten in de provincie niet of nauwelijks worden gebruikt.

Bron: Rechtbank Roermond