De VROM-inspectie (regio Arnhem) heeft al
111 klachten ontvangen over gevaarlijke vervallen gebouwen in
Oost-Nederland. In 19 gevallen is sprake van een ernstige en
urgente situatie: in Gelderland tien, in Overijssel negen.

De VROM-Inspectie deed een oproep aan
inwoners van Gelderland en Overijssel om vervallen gebouwen in hun
omgeving aan te melden. Het gaat daarbij om bebouwing die in een
zodanige staat is dat de veiligheid of gezondheid van omwonenden of
voorbijgangers in gevaar kan komen. Eerder hield de VROM-Inspectie
al een dergelijke actie in het zuiden en in Noord-Nederland. De
VROM-Inspectie gaat de aangemelde gevaarlijke situaties op 7 en 8
november zelf bekijken. Dat gebeurt in overleg met de gemeenten,
die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor toezicht op de
bebouwing.

De inspectie kreeg over Gelderse bebouwing
tien meldingen binnen die zowel ernstig als urgent waren, dat wil
zeggen dat vermoedelijk direct actie nodig is. Vijfentwintig andere
klachten betreffen gebouwen, die wel gevaarlijk zijn, maar niet
spoedeisend. In Overijssel vragen negen gevallen om onmiddellijke
actie en zes meldingen kunnen nog even wachten. Daarnaast belden
nogal wat mensen met andere klachten over gebouwen. Een ander deel
van de meldingen betrof panden die wel vervallen zijn maar niet
toegankelijk zijn en geen gevaar opleveren (vooral visueel
probleem). Verder kwamen meldingen binnen over andere onderwerpen,
zoals achterstallig onderhoud aan huurwoningen, stoeptegels en
straling van zendmasten.

bron:Inspectie Volkshuisvesting