Het percentage Nederlanders met een
betaalde baan ligt internationaal gezien behoorlijk hoog. Daar
staat tegenover dat er nergens zoveel mensen in deeltijd werken als
in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen. Dat blijkt
uit tellingen van het CBS.

Nederland in de Europese top

In 2005 had in Nederland 73 procent van de
15-64-jarigen een betaalde baan. Internationaal gezien ligt de
Nederlandse arbeidsdeelname daarmee hoog. Zo is het gemiddelde van
de Europese Unie 64 procent. Binnen Europa kennen alleen IJsland,
Denemarken en Noorwegen een hogere arbeidsdeelname. De
arbeidsdeelname van Nederland is vergelijkbaar met die van Zweden,
het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

De arbeidsdeelname van Nederlandse mannen
behoort met 80 procent tot de hoogste ter wereld, samen met die van
Deense. Binnen Europa ligt het percentage werkende mannen alleen
hoger in IJsland. Ook de arbeidsdeelname van Nederlandse vrouwen
ligt relatief hoog (66 procent), zij het dat de Nederlandse vrouwen
wat meer landen voor moeten laten gaan. Het verschil tussen landen
is bij vrouwen veel groter dan bij mannen.

Met afstand deeltijdkampioen

In Nederland ligt het aandeel personen met
een deeltijdbaan uitzonderlijk hoog. Zo had in 2005 bijna de helft
van alle werkende Nederlanders een baan van minder dan 35 uur in de
week. Het gemiddelde in de Europese Unie lag op 18 procent. Geen
enkel land komt bij Nederland in de buurt. In Noorwegen, het land
met het op één na hoogste aandeel deeltijdwerkers, is
het minder dan 30 procent.

Vooral vrouwen werken veelal in deeltijd.
In Nederland had 75 procent van alle werkende vrouwen in 2005 een
deeltijdbaan. In de Europese Unie lag dat gemiddeld op 33 procent.
Ook het percentage deeltijdwerkers onder Nederlandse mannen was met
23 procent in internationaal opzicht veruit het hoogste.

bron:CBS