Veel ondernemers nog niet klaar voor het nieuwe inkoopbeleid van de overheid voor 2010.

MVO-beleid bij veel ondernemers nog ondergeschoven kindje.

Etten-Leur, 30 september 2009. Apiti, een netwerk voor duurzame ondernemers, constateert dat veel ondernemers zich niet bewust zijn van het duurzaam inkoopbeleid van de overheid dat per januari 2010 van kracht wordt. De centrale overheid gaat vanaf dan alleen nog maar 100% duurzaam inkopen, gemeenten voor 75% en provincies voor 50%. Dit houdt in dat veel ondernemers hun opdrachtgevers kunnen verliezen als zij hun MVO-beleid niet op orde hebben.

Ondernemers die nu diensten en producten leveren aan de overheid moeten vanaf januari 2010 kunnen aantonen dat zij duurzaam ondernemen. Dit kunnen zij doen door hun MVO-beleid te overleggen en de hierbij behorende rapportage. Als zij hier niet aan voldoen, verliezen zij mogelijk de opdrachten. De nieuwe regeling van de overheid treft niet alleen de directe overheidsleveranciers, maar ook bedrijven die hun diensten leveren aan deze leveranciers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen raakt op deze manier de gehele keten.

Haitham Zoorob, directeur van Apiti à¢â‚¬à…“Wij hebben van ongeveer 40% van onze leden gehoord dat zij direct of indirect te maken krijgen met het duurzaam inkoopbeleid van de overheid. Veel van deze organisaties zijn te klein om zelf dure MVO-consultants in te huren voor het opstellen van een MVO-beleid. Wij leveren onze leden handige tools waarmee zij in staat worden gesteld zelfstandig of met andere leden samen dit MVO-beleid op te stellen. Apiti biedt haar leden onder andere gratis een jaarlijkse terugkerende diepgaande MVO-scan. De uitkomst van deze scan wordt gebruikt als leidraad bij het opstellen van een MVO-beleid. De uitkomst wordt ook weergegeven in een Apiti-meter die direct inzicht geeft hoe een ondernemer opereert op de vlakken van People, Planet en Profit.

Door de (pro-)actieve koppeling van leden door Apiti, kunnen leden hun krachten bundelen en gezamenlijk een MVO-beleid ontwikkelen, waarbij zij direct kosten besparen. Op deze manier is er ook voor ZZP´ers en bedrijven uit de onderkant van het MKB een oplossing om na januari 2010 te leveren aan de overheid.

Over Apiti
Apiti is het eerste Nederlandse actieve zakelijke netwerk dat ondersteunende diensten levert aan (duurzame) ondernemers. Apiti is gericht op economische groei in combinatie met MVO. Door een compleet pakket van diensten en actieve consultants ondersteunt Apiti ondernemers bij het genereren van extra winst (door kostenbesparing, omzetverhoging en marktgroei) door de inzet van een effectief MVO-beleid.
Kijk voor meer informatie op www.apiti.nl

Duurzaam inkopen
Meer informatie over duurzaam inkopen van de overheid vindt u op de website van VROM. http://www.vrom.nl/pagina.html?id=34353

---------------------------------------

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

Apiti BV
J.W. Alphenaar
[email protected]
06 270 668 22
www.apiti.nl

Website: http://www.apiti.nl