Rabobank verwelkomt 85.000 nieuwe internetbankierders van 50 jaar en ouder  

 

Onder ouderen is internetbankieren populair. Het afgelopen jaar zijn er
bij de Rabobank 85.000 klanten van 50 jaar en ouder actief gaan
internetbankieren. Dit is mede te danken aan de specifieke
informatieverstrekking en voorlichting. Rabobank ziet het als een
belangrijke taak om klanten zo lang mogelijk zelfstandig haar bankzaken
te laten regelen zà³nder een beroep te hoeven doen op anderen. Hiervoor
ontwikkelt de Rabobank speciale diensten en producten, extra informatie
en faciliteiten. Niet alleen voor senioren, maar ook voor mensen met
een fysieke of geestelijke beperking. 

 
De Rabobank heeft 20.000 ouderen voorgelicht via eigen opleidingen en
heeft 75 seniorvoorlichters in dienst die in zorginstellingen,
buurthuizen en kantoren van lokale banken voorlichting geven over
financiële zaken. Het merendeel van deze voorlichters zijn
gepensioneerd medewerker. Senioren worden het liefst geïnformeerd door
mensen van hun eigen generatie. Ook de samenwerking met Rabobank
partner Seniorweb heeft bijgedragen aan het succes van het gebruik van
internetbankieren door ouderen. Seniorweb heeft inmiddels 45.000 mensen
voorgelicht (cursus Windows, cursus e-mail, interneten workshop
internetbankieren).  
 
Senioren lopen niet altijd voorop in technologische ontwikkelingen ze
wijzen het echter ook niet bij voorbaat af. Extra informatie of
begeleiding helpt ze vaak te laten wennen aan nieuwe manieren van
bankieren, zoals internetbankieren, pinnen & chippen en de
Rabofoon. Hieronder enkele voorbeelden van producten die speciaal voor
senioren en mensen met een beperking zijn ontwikkeld:   
 
- rekeningafschriften in braille;  
- brochures met grote letters, in braille en op audio-cd;  
- pratend oplaadpunt voor de chipknip;  
- servicepas, voor persoonlijke service aan hulpbehoevenden;  
- Rabo Geldexpress, het laten thuisbezorgen van contant geld;  
- vertraging op geldautomaten.  
 
Verder heeft de Rabobank inmiddels in 350 zorginstellingen het
chipknipsysteem ingevoerd, een oplossing om het betalingsverkeer in
deze instellingen .cashvrij. te maken. Ook is de Rabobank betrokken bij
de site www.steffie.nl . Op deze site legt Steffie, een animatiefiguur,
interactief uit hoe van geld- en betaalautomaten gebruik  gemaakt
kan worden. Steffie bedient een grote doelgroep waaronder ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking.  

Bron: Rabobank Nederland