Jonge boeren kunnen na de bedrijfsovername steun krijgen bij
investeringen die zij doen in de eerste drie jaar na overname. De steun
bedraagt 20% van het investeringsbedrag voor investeringen tussen de E
25.000 en E 100.000. Dat heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit besloten. De aanvragen voor de regeling kunnen
waarschijnlijk in april voor het eerst ingediend worden. Voor de
regeling is nationaal E 10 miljoen beschikbaar. Verwacht wordt dat de
Europese Unie nog eens dat bedrag meefinanciert.

Met de regeling wil Veerman bevorderen dat jonge landbouwers die juist
een bedrijf hebben overgenomen of gesticht, investeren in hun bedrijf.
Bij de overname gaan de startende landbouwers financieel vaak tot het
uiterste en is er weinig ruimte over om het bedrijf verder te
ontwikkelen. De minister wil met deze maatregel jongeren stimuleren om
in deze jaren toch te investeren in onder andere kwaliteitsverbetering,
innovatie, dierenwelzijn, milieu, kostenverlaging, dus versterking van
duurzame productie. Daarmee kunnen zij een goede basis leggen voor hun
toekomst. Voor de maatregel komen boeren tot 40 jaar in aanmerking. Zij
moeten aangeven welke investeringen zij willen gaan doen en voor de
financiering daarvan een lening te sluiten met een bank of bij anderen,
bijvoorbeeld familieleden.

De hoofdlijnen van de maatregel zijn inmiddels aan de Europese
Commissie voorgelegd, die de maatregel nog moet goedkeuren. Door de
hoofdlijnen van de regeling nu reeds bekend te maken, biedt Veerman
jonge boeren de mogelijkheid om tijdig investeringsplannen te maken.
Uiteraard mag men nog geen investeringsverplichtingen aangaan voordat
men investeringssteun heeft aangevraagd.
De openstelling van de regeling omstreeks april 2005 moet leiden tot
betaling aan de jonge boeren medio 2006. Dat maakt EU-medefinanciering
mogelijk in het kader van het huidige Plattelandsontwikkelingsplan, dat
afloopt in 2006.
Als er bij de openstelling in april meer aanvragen komen dan er geld beschikbaar is, wordt er geloot tussen de aanvragers.

Voor aanvragers is meer informatie te vinden op LNV-Loket (www.hetlnv.nl), tel: 0800 - 22 333 22.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular