Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 7,5 miljoen euro beschikbaar voor het project 'Zeeuwse tong', de kweek van zeetong op het land. Hiermee stimuleert hij de ontwikkeling van een innovatief en duurzaam productiemodel voor de gecombineerde kweek van tong, zagers (grote wormen), zilte gewassen en schelpdieren.

'Zeeuwse tong' biedt de visserijsector een alternatief voor wilde vangst en akkerbouwers nieuwe kansen. Het project moet leiden tot een nieuwe, economisch levensvatbare sector in Zeeland en kan daarmee ook voor een deel de negatieve gevolgen van de beëindiging van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee opvangen.

Veerman stelt het bedrag van 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode van 2007 tot 2011 op voorwaarde dat de provincie en de sector samen een zelfde bijdrage leveren.

Het productiemodel 'Zeeuwse tong' is een combinatie van pootvisproductie binnen en doorkweek in zoutwaterbassins buiten. Het project is duurzaam vanwege de natuurlijke kringloop: vis produceert mest, mest doet algen groeien, algen vormen het voedsel voor schelpdieren en zagers. Een deel van de zagers wordt benut voor de voeding van de tong; een ander deel wordt verwerkt tot visvoer.

In Zeeland zijn voldoende geschikte locaties voor de vorming van een gemengd zilt bedrijf, een bedrijf dat de kweek van tong, zagers en schelpdieren combineert met de teelt van zilte gewassen (zoals zeekraal, lamsoor) en de ontwikkeling van zilte natuur- en landschapswaarden.

Het project gaat uit van omschakeling van akkerbouwers naar aquacultuur en past goed in het Zeeuwse landschap, onder meer omdat het gebruik maakt van de zilte grond. 'Zeeuwse tong' kan een nieuwe bestemming geven aan 12.500 ha akkerland.
 
bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular