Vanaf 1 januari 2008 is het couperen van
schapenstaarten verboden. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) heeft dit vandaag bekend gemaakt. De
minister besluit dit op basis van een onderzoek door een speciale
onderzoekscommissie onder leiding van prof. dr. A. Pijpers.
Onderzocht is of het in de Nederlandse situatie met goed management
mogelijk is om verantwoord schapen te houden zonder het couperen
van staarten. Minister Veerman was vorig jaar zomer al van plan om
dit verbod in te stellen. Omdat een meerderheid van de Tweede Kamer
daar bedenkingen bij had, zegde de minister een onderzoek toe.

Het standaard couperen van de staarten bij
schapen wordt vaak toegepast om de ziekte myiasis te voorkomen. Het
onderzoek wijst uit dat er geen significant verschil bestaat in het
voorkomen van myiasis tussen gecoupeerde en niet gecoupeerde
schapen. De commissie geeft aan dat deze ziekte met goed management
en eventueel medicijngebruik te voorkomen en te genezen is. Nu is
aangetoond dat couperen niet noodzakelijk is, gaat de minister over
tot een verbod.

De sector moet echter wel beschikken over
voldoende kennis om het goede management dat myiasis het hoofd kan
bieden, breed in te voeren. De onderzoekscommissie adviseert het
ministerie en de sector om het komende jaar samen de noodzakelijke
voorbereidingen te treffen.

bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular